Bài ca ý lực Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt