Bài ca ý lực Chúa nhật 33 TN - Năm A - Các Thánh Tử Đạo VN - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt