Ý Nghĩa Huy Hiệu Dòng


Ý NGHĨA HUY HIỆU DÒNG
1. Huy hiệu Dòng gồm ba phần chính:
* Chim bồ câu ngậm nhành Ô liu bay về phía thánh giá: biểu thị chị nữ tu NVHB chinh phục hoà bình của Đức Kitô. (x.St 8,11)
* Nền hình tròn màu xanh biển: biểu thị quả địa cầu.
* MRP được viết tắt bởi cụm từ: 
  + La Tinh: MARIA REGINA PACIS: ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH (Danh xưng Dòng)
  + Pháp:  MARIE REINE de la PAIX
 
2. Ý nghĩa: THEO GƯƠNG MẸ MARIA, CHỊ EM CAN TRƯỜNG CHINH PHỤC HÒA BÌNH CHO MÌNH VÀ CHO NGƯỜI KHÁC, BẰNG CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG THÁNH GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ. (x. St. 8,11)