Ngày 30-08, Thánh Fiacrius


Thánh Fiacrius
(670)

 

Một vị ẩn sĩ đến từ tu viện ở Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 7, sống trong rừng núi Breuil (Seine sur Marne). Người cầu nguyện và làm việc giúp người nghèo, nhất là trong việc trồng rau, dược thảo và hoa quả, người khai khẩn đất đai và dạy dân chúng trồng lúa. Người trở nên quan thầy các người làm vườn.

Sự hiểu biết sâu rộng và thánh thiện của người đã lôi kéo nhiều người tìm đến và đã phá tán sự tỉnh mịch tu hành của người. Sang Pháp, sống ẩn tu trong một hang động gần bờ suối và người được Đức Giám Mục Meaux là thánh Faro cho một miếng đất để trồng hoa màu và dược thảo. Truyền thuyết kể lại Đức Giám Mục nói rằng người muốn bao nhiêu đất đai để trồng trọt trong một ngày. Qua ngày sau, thánh nhân đi chung quanh miếng đất, kéo chiếc xuổng đàng sau. Chổ đất nào mà chiếc xuổng chạm tới thì cây cối bị đổ xuống, rễ bị nhỗ lên và đất được đào xới. Người ta cho là tà thuật nhưng Đức Giám Mục cho là một phép lạ. Khu vườn trở thành nơi được người hành hương đến để tìm cây thuốc chữa bệnh qua nhiều thế kỷ. Thánh nhân chữa bệnh bằng cách đặt tay trên bệnh nhân, kẻ mù lòa, bệnh nóng sốt hay viêm mũi. Tượng thánh nhân được tạc hình với một chiếc xuổng cầm tay. Nhiều hội đoàn “Thánh Fiacre” được thành lập.

Thánh nhân qua đời ngày 18 tháng 8 năm 670. Thánh tích của người được tôn kính tại vài nhà thờ và thánh đường ở Âu Châu. Người rất được dân chúng sùng kính, cả ngàn năm sau. Nhiều cuộc hành hương vào thế kỷ XVII kính viếng thánh tích. Người được tôn kính như quan thầy người làm vườn, thợ gốm, làm mũ, thợ gạch và tài xế lái xe taxi. Nhất là người ta dùng như phương tiện di chuyển những chiếc xe mang tên người: xe fiacre danh từ còn được dùng ngày nay.

Nguồn: Dòngtên.net