Ngày 28-09 Thánh Wenceslaus BohemiaThánh Wenceslaus Bohemia
(907- 929)

Nếu các thánh thường được mô tả một cách sai lầm như những người “thuộc thế giới khác,” thì cuộc đời Thánh Wenceslaus là một thí dụ trái ngược: Ngài bênh vực các giá trị Kitô Giáo giữa những mưu đồ chính trị là đặc điểm của Bohemia vào thế kỷ thứ 10.

Ngài sinh năm 907 gần Prague, con của Công Tước Bohemia. Bà nội thánh thiện của ngài là bà Ludmilla, đã nuôi nấng, dạy dỗ và truyền cho ngài lòng đạo đức với hy vọng ngài sẽ cầm quyền ở Bohemia thay cho mẹ của ngài, là người ưa thích các bè phái chống đối người Kitô. Năm 920, sau khi thân phụ qua đời và bà Ludmilla bị hai lãnh chúa ngoại đạo giết chết, nhưng các lực lượng Kitô Giáo mạnh thế đã chiến thắng, và Wenceslaus đã nắm giữ chức vụ lãnh đạo trong chính phủ.

Sự cai trị của ngài được ghi nhận qua các nỗ lực nhằm đoàn kết Bohemia, hỗ trợ Giáo Hội và các cuộc đàm phán hòa bình với nước Ðức, nhưng chính vì thế ngài đã gặp khó khăn với những người chống Kitô Giáo. Em của ngài là Boleslas đã nhúng tay vào một âm mưu, và trong tháng Chín 929, ông mời Wenceslaus đến Alt Bunglou để dự lễ các Thánh Cosmas và Damian. Trên đường đi dự lễ, Boleslas đã tấn công anh mình, và trong cuộc ẩu đả, Wenceslaus đã bị giết bởi bộ hạ của Boleslas. Năm 932, khi em là Bolesla trở thành vua, đã cung nghinh xác thánh của anh về Prague.

Mặc dù cái chết của ngài là hậu quả chính yếu của biến động chính trị, Thánh Wenceslaus được ca tụng như một vị tử đạo vì đức tin, và mộ của ngài trở nên trung tâm hành hương. Ngài được xưng tụng là quan thầy của người Bohemia và người Tiệp Khắc trước kia. Thánh nhân được tôn phong hiển thánh tử đạo vào thế kỷ X và được chọn làm quan thầy xứ Bohemia. Chiếc vương miện của các vua Bohemia được qọi là “vương miện thánh Wenceslaus”. Ngày nay thánh nhân là thánh bảo vệ xứ Tchécoslovaquie và bài hát “Kính thánh Wenceslaus” là bài hát phổ thông nhất trong xứ.

Lời Bàn

Vua Wenceslaus Nhân Từ” đã cụ thể hóa Kitô Giáo trong một thế giới đầy xáo trộn chính trị. Trong khi chúng ta thường là nạn nhân của một loại bạo lực nào đó, chúng ta cũng có thể đồng hóa với sự tranh đấu của ngài nhằm đem lại sự hài hoà cho xã hội. Mọi Kitô Hữu đều được mời gọi tham dự vào việc thay đổi xã hội và sinh hoạt chính trị, vì các giá trị phúc âm rất cần thiết cho thế giới ngày nay.

Lời Trích

Trong khi công nhận thẩm quyền của thực thể chính trị, các Kitô Hữu được mời tham gia sinh hoạt chính trị phải cố gắng thể hiện những chọn lựa xứng hợp với phúc âm và, trong khuôn khổ của một tập thể chính đáng, làm chứng nhân cho đức tin của mình bởi sự phục vụ hữu hiệu và vô vị lợi” (Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI, Lời Mời Gọi Hành Ðộng, 46)
Nguồn: https://dongten.net