Ngày 27-07 Thánh Pantaleone
Thánh Pantaleone

(305)

Sinh tại Nicomedia, khi nhỏ được mẹ giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Người theo học trường thuốc và trở nên thầy thuốc riêng của Hoàng đế Galère Maximien. Sống trong sự xa hoa của triều đình, người mất đức tin nhưng được một người bạn là linh mục Hermolaus giúp trở lại. Cha của người cũng trở lại, phân tán của cải cho người nghèo, chữa bệnh cho họ không lấy tiền. Nhiều bệnh được chữa lành cùng với lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Người bị các bạn thầy thuốc khác chống Kitô giáo tố cáo, người bị bắt, treo lên cây và chém đầu năm 305 dưới thời Diocletian.

Một vị thánh rất thời danh, máu của người còn được lưu giữ, đã sôi động khi đến ngày lễ kính người như máu thánh Janvier.

Câu chuyện sau đây được tác giả viết tiểu sử của người đăng trong cuốn tự điển theo sử học về các thánh được chứng kiến tại Ravello. Thánh tích của người được lưu giữ tại Constantinople, Madrid, Ravello miền nam nước Ý, tu viện thánh Denis gần Paris và đầu của người tại Lyons.. Tại đây máu thánh nhân được lưu giữ trong một chiếc hòm bằng bạc, có song sắt.

Mỗi năm khối máu màu đen sậm, bên trên có một lớp trắng như sữa (tương truyền rằng sau khi người bị chém, từ vết thương không phải máu chảy ra mà sữa) Ngày áp lễ thánh nhân, khối máu tăng trọng lượng và trở nên màu hồng như màu máu mới đổ. Trong chính ngày lễ, máu ấy loãng ra và giữ trạng thái ấy trong vài tuần rồi dần dần trở về trạng thái cô đọng cũ. Sự kiện cũng xảy ra như vậy tại Madrid.

Dữ kiện lạ lùng, khó cắt nghĩa theo định luật khoa học, nhất là khi sự kiện xảy ra đúng vào vào ngày lễ kính vị thánh.