Ngày 10-03 Thánh Marie Eugénie de Jésus (1817-1898)Eugenie Milleret de Brou sinh ngày 26 tháng 8 năm 1817 tại Metz, Moselle trong một gia đình trí thức nhưng kém đức tin tại nước Pháp. Năm lên 12 tuổi, cô được rước lể lần đầu vào ngày lễ Giáng Sinh năm 1829. Cô nhận được tiếng gọi của đời sống tu trì sau một bài giảng về mùa chay thánh tại nhà thờ Notre Dame ở Paris. Cô được vào nhà tập của các nữ tu Dòng Thăm Viếng tại Cote Saint Andre nhưng không tuyên khấn.

Năm 1825, trong cuộc hành hương tại Đền Thánh Saint Anne d’Auray chị cảm nghiệm lập một tu hội nhằm đào tạo cho các thiếu nữ có được một nền giáo dục trí thức, đạo đức để hoạt động ngoài xã hội nhưng vẫn giữ được những qui luật của nếp sống tu trì. Năm 1839, chị Marie Eugénie de Jesus thành lập một dòng tu Đức Mẹ Lên Trời (Sisters of the Assumption) để thực hiện nhu cầu này. Dòng Assumptionists được Tòa Thánh công nhận năm 1888 và lan rộng tới trên 34 quốc gia trên thế giới.

Mẹ Marie Eugénie de Jesus qua đời ngày 10 tháng 3 năm 1898 tại Auteuil, Hauts-de-Seine, nước Pháp. Mẹ được Đức Giáo Hoàng Paul VI tôn phong Chân Phước ngày 09 tháng 02 năm 1975 và ba mươi hai năm sau Đức Benedictus XVI đã nâng mẹ Marie Eugénie de Jesus lên hàng hiển thánh ngày 03 tháng 06 năm 2007.

Phép lạ dẫn đến việc phong thánh cho Mẹ Marie Eugénie Milleret ngày hôm nay là  một em bé Phi Luật Tân 12 tuổi có não bị hư hại nặng, ảnh huởng tới thị giác của em. Em đã cầu nguyện với Nữ Tu Maire Eugenie và em được lành bệnh. Em cũng có mặt trong buổi lễ này và đươc vinh dự dâng của lễ và tặng hoa cho ĐGH.