Ngày 08-08 Thánh Ða Minh, Linh mục.


Thánh Đaminh

Thánh Đa Minh sinh ngày 24-6-1170 tại Caleruega thuộc giáo phận Osma, miền Castille, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Guzman, thân mẫu là chân phước Gioanna de Aza. Ba anh em trai đều thụ phong linh mục, người anh cả Antôniô làm tuyên úy bệnh viện, còn anh thứ Mannes, sau vào Dòng Thuyết Giáo của em mình. 

Thánh Đaminh tuy thuộc con nhà quý tộc, thế nhưng, ngay từ nhỏ Ngài đã được uốn nắn trở thành giáo sĩ để phụng sự Thiên Chúa. Điều này thể hiện qua giấc mơ của thân mẫu ngài. Bà Gioanna đã mơ thấy từ lòng mình có con chó nhảy ra, cắn bó đuốc chạy khắp địa cầu. Đây là hình ảnh biểu hiệu nhà thuyết giáo, hỗ trợ vị mục tử Giêsu, canh chừng cho đoàn chiên khỏi sói rừng. Bà Gioanna đã biến giấc mơ đó thành hiện thực khi bà uốn nắn con mình ngay từ nhỏ về đời sống cầu nguyện và bác ái. Thế nên, cây tốt mới sinh trái tốt. 

Một người thân cận của ngài nhận xét rằng: “Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho người ta. Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa, nên tiên vàn mình đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc mọi người, đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, Ngài đã lập ra “Dòng Anh em Thuyết Giáo”.
Với lòng bác ái, người ta kể rằng: ngài sẵn sàng cho đi, cho đi tất cả, kể cả mạng sống mình. Vì có lần ngài không có tiền để giúp cho người phụ nữ chuộc lại đứa em. Ngài đã nói một lời thật chân thành:
  • “Tôi không có tiền, nhưng này chị hãy dẫn tôi nộp cho người ta, để chuộc em chị về”.
  • Trong thời sinh viên, Ngài đã từng bán toàn bộ gia tài của mình, kể cả pho sách quý hiếm để giúp người nghèo. Ngài đã nói: "Tôi không thể học trên những miếng da chết đang khi người khác chết đói". 
Như thế Tin Mừng đối với Đa Minh không còn là những hàng chữ chết nữa, mà đã trở thành Lời ban sự sống. Ngài đã thực hiện trọn lời Chúa : "Ai muốn nên trọn lành, hãy về bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo, đoạn hãy theo Tôi" (Mt.19,21). 

Ngày 6/8/1221,thánh nhân qua đời tại Bologne nước Ý. Năm 1234, Đức Thánh Cha Grêgoriô IX tôn phong Đaminh lên bậc hiển thánh. Cuộc đời của thánh Đaminh không dài lắm từ 1170-1221, nhưng đã để lại gương sáng tuyệt vời về đời sống dựa theo Tin Mừng và Ngài đã loan truyền cách rất thành công lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria và khuyến khích, thúc giục mọi người năng lần chuỗi mân côi vì tràng chuỗi mân côi là khí giới của sự an bình, giây bền đỗ cho con người .

Xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi thánh Đaminh lòng bác ái vị tha để trong mọi hoàn cảnh luôn biết sống cho đi, vì chính lúc cho đi lại là lúc nhận lãnh. Nguyện xin thánh Đaminh luôn phù hộ để chúng ta biết sống từng ngày là những trang tin mừng được mở ra cho thế giới hôm nay. Amen
https://giaophannhatrang.org/vi/news/Phung-Vu-343/08-08-thu-nam-thanh-dha-minh-linh-muc-18108.html