Ngày 01-02 Thánh BrigidThánh Brigid sinh vào năm 452 tại Faughart gần miền Dundalk, nước Ái nhỉ lan. Gia đình Bà được thánh Patrick rửa tội và có một mối liên lạc rất mật thiết với thánh nhân. Theo như lời truyền tụng thì cha của Bà là một tù trưởng bộ lạc Lienster và mẹ của Bà là một tỳ thiếp . Từ nhỏ Bà đã tỏ ra có khuynh hướng sống cuộc đời tu trì, nên Bà đã từ chối tất cả mọi lời cầu hôn của những thanh niên quý tộc trong vùng. Bà liền lui về miền quê cách Dublin vài chục cây số, đem theo một số phụ nữ tùy tùng và lập một tu hội, đó là cộng đoàn nữ tu đầu tiên ở Ái nhỉ lan. Bà thành lập tu viện Kildare và Bà trở thành Viện trưởng. Tu viện là một Trung tâm học hỏi và linh hướng cho tín hữu trong vùng. Nhờ đó một thánh đường được xây cất tại thị xã Kildare. Bà cũng mở một trường Mỹ thuật và những bản văn nghệ thuật của trường trở thành danh tiếng và được gọi là “Văn bản Kildare”. Thánh Brigid là một phụ nữ siêu phàm; có lòng bác ái vô biên; có đời sống tu trì cao siêu; có lòng thương xót những kẻ khốn cùng rất rộng lượng và những đức tính của Bà được truyền tụng như những huyền thoại. Bà được dân chúng sùng bái nên Bà là một trong những vị thánh bổn mạng của xứ Ái nhỉ lan. ”Muốn chiêm niệm thần tính vô biên của Thiên Chúa, trước tiên hãy học hỏi thân phận đau khổ làm người của Chúa Kitô, đó là con đường ngắn để đạt được niềm hạnh phúc an vui vĩnh cữu.”(Bx Henri Suso Le Livre de la Sagesse éternelle).

Bà qua đời ngày 01 tháng 2 năm 524 tại Kildare, Ireland. Mộ phần tại Downpatrick, Ireland gần với hai thánh Patrick và Columba. Thánh tích xương sọ đầu của thánh nữ được chuyển về nhà thờ của dòng Tên ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Nguồn: dongten.net