Tình yêu dễ hiểu nhưng khó định nghĩa - Nói Với Tuổi Trẻ Về Tình YêuNói Với Chính Mình -  Nói Với Tuổi Trẻ Về Tình Yêu
Tác giả: Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
Thực hiện: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Bạn thử hỏi mỗi người nghĩ gì về tình yêu? 
Bạn thử đọc các sách nói về tình yêu. Bạn thử khảo cứu những tác giả chuyên về tình yêu. Bạn thử viết một tác phẩm đầy đủ về tình yêu... Bạn thế nào, tôi không rõ. Riêng tôi, tôi nhận là tôi không đọc xuể; không hiểu thấu, và không viết nổi.Tình yêu bao la vì tình yêu muôn mặt.