Lầm lỗi là chuyện thường - Không lầm lỗi mới lạ


Tìm về quê hương - Nói với chính mình 
Tác giả: Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần 
Xem thêm: https://www.sachnoiconggiao.com/categ... 
Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường


Trong kiếp sống bọt bèo này, tôi đã gặp biết bao sai lầm. Tôi lầm, người khác lầm, ai cũng có thể lầm. Lầm lỗi, là chuyện thường. Không lầm lỗi mới lạ. Đàng sau con là địa ngục chỉ có đau khổ không tình yêu. Đàng trước con là thiên đàng chỉ có tình yêu không đau khổ. Mà đường con đi là đau khổ có tình yêu. Nên con xin Chúa cho con thêm tình yêu nhiều nữa. Để con khổ mà vẫn yêu, để con mãi vẫn yêu, dù phải khổ.