Không bao giờ quá trễ để sống hạnh phúc

Hạnh phúc là một chọn lựa – Hạnh phúc trong tầm tay 
Còn bạn, hạnh phúc của bạn là gì? Không bao giờ quá trễ để sống hạnh phúc. Hạnh phúc thật không phải là một điều gì tuỳ thuộc vào những biến cố trong đời bạn. Nhưng tuỳ cái nhìn của bạn trên các sự việc xảy ra.

Tác giả: Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
Nguồn:  https://www.youtube.com/c/SachNoiCong...