Biết nhận chân giá trị của mình và yêu mình

Yêu Chính Mình – Hạnh phúc trong tầm tay 
Tác giả: Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND 
Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

"...Cả bạn và tôi, mỗi người chúng ta đều rất quý giá và có nhiều điều đáng yêu. Nếu không yêu, không quý chính mình, làm sao chúng ta chờ đợi người khác yêu quý chúng ta? “Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ được bỏ học giữa chừng như tôi” Bill Gates..."