Ban giáo lý Giáo Phận thông báo

Chúng con xin quý Cha và quý anh chị vui lòng sử dụng bộ sách giáo lý của giáo phận theo tinh thần chung của qúy bề trên trong giáo phận.
Ban giáo lý Giáo Phận thông báo
 
Giáo phận Ban mê thuột
         Ban giáo lý


THÔNG BÁO

V/v Sử dụng bộ sách giáo lý của giáo phận Ban Mê Thuột

Kính thưa quý Cha quản xứ, phó xứ và anh chị em giáo lý viên

Được sự khuyến khích của Đức Cha giáo phận, cha Stêphanô, Tổng Đại Diện, nguyên trưởng ban giáo lý giáo phận, đã biên soạn bộ giáo lý của giáo phận dựa theo thủ bản của giáo phận Nha Trang. Đến nay, chúng con đã hoàn thành được bộ sách giáo lý khối Tấm Bánh Nhỏ 1, 2 và 3 (thay bộ sách Đồng Cỏ Non 1,2 và 3);  Khối Xưng tội và Rước lễ 1 và 2 (thay bộ sách Sơ Cấp 1 và 2 của Gp Nha Trang), còn khối Thêm Sức 1, 2 và 3 (thay bộ sách Căn Bản 1, 2 và 3  của Gp Nha Trang), chúng con đang tiếp tục biên soạn.

Theo sự chấp thuận và hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận và Cha Tổng Đại Diện, để tạo sự thống nhất về giáo trình giáo lý, cũng như để thể hiện tinh thần hiệp thông sâu xa trong giáo phận, đặc biệt trong năm mừng kim khánh giáo phận, ban giáo lý giáo phận xin thông báo và giới thiệu cùng quý cha và quý anh chị giáo lý viên các giáo trình giáo lý của Giáo phận đã được biên soạn theo nhu cầu và hoàn cảnh của giáo phận. Chúng con xin quý Cha và quý anh chị vui lòng sử dụng bộ sách giáo lý của giáo phận theo tinh thần chung của qúy bề trên trong giáo phận.

Kính chúc quý Cha và quý anh chị những điều tốt đẹp trong thánh ý Chúa.

     Ban mê thuột, ngày 15/8/2017
            TM.Ban Giáo lý
    
       Lm. GB Nguyễn Huy Bắc