20 Câu Đố Thánh Kinh Về Từ Sự Chết


20 CÂU ĐỐ THÁNH KINH 
VỀ TỪ SỰ CHẾT
1. Ai bị treo cổ lên cái giá mà chính chắn đã chuẩn bị cho ông Ma-đô-kê?
a. Ê-li.
b. I-dơ-ven.
c. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt.
d. Ha-man. (Đ) Et 7, 10.
 
2. Ai bị ném đá chết theo lệnh của Chúa?
a. Người bếp trưởng của Pha-ra-ô.
b. Ha-man.
c. Người đàn ông đã lượm củi trong ngày sa-bát.(Đ) Ds 15, 32 – 36.
d. Sa-un.
 
3. Ai đã bị ném qua cửa sổ và đã chết?
a. I-dơ-ven. (Đ) 2 V 9, 30 – 33.
b. Ê-li
c. Sam-son.
d. Kha-na-ni-a.
 
4. Theo Mat-thêu, ai đã treo cổ tự tử?
a. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. (Đ) Mt 27, 3 – 5.
b. Hê-rô-đê
c. Hê-rô-đi-a
d. Cai-pha.
 
5. Ai ngã xuống đất tắt thở khi bị vạch mặt có tội giữ lại một phần tiền không trao cho cộng đoàn, và nói dối về chuyện đó?
a. Êu-ty-khô.
b. Tê-pha-nô
c. Kha-na-ni-a. (Đ) Cv 5, 1 – 6.
d. Hê-rô-đê.
 
6. Ai bị ném đá chết vì đã rao giảng rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế?
a. Phê-rô
b. Phi-lip-phê
c. Mác-cô
d. Tê-pha-nô. (Đ) Cv 7, 55 - 60; 8, 1 – 2.
 
7. Ai bị thiên thần Chúa đánh phạt và thân thể bị giòi bọ rúc rỉa mà chết?
a. Bi-lơ-am.
b. A-ha-ron.
c. Bơ-ram.
d. Hê-rô-đê. (Đ) Cv 112, 21 - 23.
 
8. Ai ngã trên ghế xuống gẫy cổ chết khi nghe rằng hòm bia Thiên Chúa đã bị quân Phi-li-tinh cướp mất?
a. Sa-lô-mon.
b. Ê-li. (Đ) 1 Sm 4, 16 – 18.
c. Đa-vít.
d. A-khát.
 
9. Ai tự tử với một thanh gươm khi bị quân Phi-li-tinh bao vây, như được viết trong sách Sa-mu-en quyển một?
a. Sa-lô-mon.
b. Sa-un. (Đ) 1 Sm 31, 1 – 5.
c. Sam-son
d. Áp-sa-lom
 
10. Ai xô đổ các cột nhà hội của dân Phi-li-tinh, làm chết cả đám đông cùng với mình?
a. Đa-vít.
b. Ghít-on.
c. Sam-son. (Đ) Tl16, 29 – 30.
d. Không ai cả.
 
11. Ai bị treo cổ theo như lời giải mộng của Giuse?
a. Vợ ông Pô-ti-pha, chủ của Giuse.
b. A-vi-hu.
c. Êu-ty-khô
d. Người bếp trưởng của Pha-ra-ô (Đ)  St 40, 18 - 22.
 
12. Mười người trong nhóm tìm kiếm đất đai đã kêu gọi thôi việc tìm Đất Hứa bị chết như thế nào?
a. Mắc bệnh dịch. (Đ) Ds 14, 36 – 37.
b. Bị đất rẽ ra nuốt sống.
c. Bị ném đá
d. Bị bỏ đói cho chết.
 
13. Mô-sê sai đưa quân tiến đánh Ma-đi-an, như lệnh Đức Chúa đã truyền, họ đã giết năm vua Ma-đi-an; ngoài ra Bi-lơ-am, con ông Bơ-o bị quân của Mô-sê,
a. Cho tứ mã phanh thây.
b. Treo cổ.
c. Dùng gươm đâm chết. (Đ) Ds 31, 1 – 8.
d. Cột đá vào cổ và thả xuống sông Gio-đan.
 
14. Ai bị Ê-hút dùng dao găm đâm chết?
a. Cha mẹ ông
b. Éc-lon, vua đất Mô-áp. (Đ) Tl3, 14 - 25.
c. Vua A-kháp.
d. Áp-sa-lom. 
 
15. Ai bị Gia-en đóng đinh vào màng tang khi đang ngủ?
a. Éc-lon, vua đất Mô-áp.
b. Pha-ra-ô, vau Ai-cập.
c. Xi-xơ –ra, thủ lãnh dân Ca-na-an. (Đ) Tl 4, 18 – 21.
d. Ốc, vua Ba-san.
 
16. Ai chết do ngủ gật và rớt từ của sổ lầu ba xuống?
a. Út-da, người đã chạm vào hòm bia.
b. I-dơ-ven.
c. Êu-ty-khô. (Đ) Cv 20, 9.
d. Ốc, vua Ba-san.
 
17. Ai bị Sa-mu-en phanh thây ở Ghin-gan?
a. Một vị tướng của dân Phi-li-tinh.
b. A-gác, vua dân A-ma-léc. (Đ) 1 Sm15, 32 – 33.
c. Gô-li-át.
d. Năm vua xứ Ma-đi-an.
 
18. Ai bị chết do tay Thiên Chúa?
a. Ê-li-a.
b. Sam-son
c. Út-da, người đã chạm vào hòm bia. (Đ) 2 Sm 6, 6 – 7.
d. Ha-man
 
19. Ai bị Giô-áp đâm ba ngọn lao qua tim khi ông đang bị treo lơ lửng trên cây sồi, rồi mười người trai tráng khác giết ông chết hẳn?
a. Sa-un.
b. Áp-sa-lom. (Đ) 2 Sm 18, 9 – 15.
c. Gio-si-a
d. Đa-ni-en.
 
20. Bị chết thiêu?
a. Ê-dê-ki-en
b. Na-dáp và A-vi-hu, hai đứa con của A-ha-ron. (Đ) Lv 10, 1 – 2.
c. Ê-li-a
d. Ô-va-đi-a.