Thánh Lễ Về Đức Mẹ XXI-46


THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ XXI-46
DANH THÁNH CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA

     Bài trích sách Huấn Ca (Sirach): 24:17-21
   Sự tưởng nhớ đến tôi là di sản cho thế hệ tương lai 
Các nhà bình luận cho chúng ta biết rằng Sirach đang viết cho những người Do Thái vào thời của ông, những người đang bị thu hút bởi một triết lý Hy Lạp xa lạ. Đừng đi lang thang, ông nói, bạn sẽ không tìm thấy sự khôn ngoan ở ngoài đó. Sự khôn ngoan thực sự được tìm thấy ở Israel. Nó nảy mầm niềm vui; nó ngọt hơn mật ong hoặc tổ ong. Bị thu hút bởi tính chất của nó, chúng ta sẽ luôn mong muốn nhiều hơn nữa. Và còn có sự vâng lời và phục vụ nữa. Phần Giới thiệu tổng quát cho bộ sưu tập Thánh lễ này cho chúng ta biết rằng các tuyển tập Kinh thánh cụ thể được chọn để phản ánh sứ mệnh cuộc đời của Đức Maria hoặc mối quan hệ của Mẹ với Chúa Kitô. Chúng cũng được chọn để minh họa đức hạnh phát triển nơi Đức Maria.

Tin Mừng theo Th ánh Luca: 1: 26-38 
Tên trinh nữ là Maria
 Khi đoạn văn này được sử dụng trong những lễ kỷ niệm khác về Đức Maria, chúng ta đã chỉ ra rằng đây là một ví dụ về một thủ pháp văn học cụ thể được gọi là: “midrash” trong đó mọi khía cạnh của đoạn văn, mọi từ và cụm từ, đều chứa đầy những liên tưởng đến các phần khác của câu chuyện Kinh thánh. Vì vậy, bất cứ khi nào tìm thấy một "thiên thần" trong một đoạn nào đó, chúng ta biết rằng đoạn văn đó vừa mang tính tiên tri vừa mang tính cánh chung. Nó mang tính tiên tri khi nó đặt ra một tiêu chuẩn mà chúng ta phải đạt được. Nó mang tính cánh chung khi hướng tới tương lai. Trong đoạn văn này, các danh hiệu từng được trao cho Giêrusalem giờ đây được chuyển giao cho Đức Maria. Trước lễ Hiện Xuống, có thể Đức Maria đã không hiểu trọn vẹn sứ mệnh thiêng liêng của Con mình. Mẹ sẽ “suy ngẫm” những lời này cũng như sẽ suy ngẫm những lời nói và hành động khác của Chúa Giêsu. Điều này không làm giảm nhẹ vai của Mẹ theo bất kỳ cách nào. Mẹ đầy ân sủng, giống như Ruth và Eather trong Cựu Ước. Những danh hiệu được trao cho Chúa Giêsu, “vĩ đại”, “Con Đấng Tối Cao”, “Đấng Thiên Sai”, “ngôi vua Đa-vít”, cho thấy dân Israel đã kỳ vọng rất nhiều vào Người.

MỤC ĐÍCH: Khi chúng ta sử dụng tên của một người, chúng ta ám chỉ tất cả những gì có ở người đó.

TÓM TẮT: Toàn bộ đoạn văn, lễ kỷ niệm, tuyển tập được tóm tắt bằng những chữ “và tên trinh nữ là Maria”.

SUY NGẪM:
1. Sách Giáo lý Giáo hội (#721) diễn giải phần này của sách Huấn ca và Châm ngôn 8: “Đức Maria, người Mẹ toàn thánh. Đức Mẹ trọn đời đồng trinh trọn vẹn của Thiên Chúa, là kiệt tác của sứ mệnh của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong sự viên mãn của thời gian."

2. Lần đầu tiên trong kế hoạch cứu độ và vì Thánh Thần đã chuẩn bị cho Mẹ, Chúa Cha đã tìm được nơi ở, nơi Con và Thánh Thần của Người cư ngụ giữa loài người."

3. “Theo nghĩa này, Truyền thống của Giáo hội thường đọc những bản văn đẹp đẽ nhất một cách khôn ngoan liên quan đến Đức Maria (x. Pro 8:1-9:6; Sir 24). Đức Maria được tôn vinh và đại diện trong phụng vụ như ‘Ngai Tòa của Khôn ngoan.'"

4. “Nơi Mẹ, ‘những điều kỳ diệu của Thiên Chúa’ mà Thánh Thần thực hiện nơi Chúa Kitô và Giáo Hội bắt đầu được biểu lộ”. Quả thật nó đâm chồi nảy lộc như cây nho; thực sự hoa của Mẹ trở thành quả đẹp và phong phú. Đó là tên thánh của Maria.

5. Nhân tiện, chúng ta có thể nói rằng trong bài đọc Sách Sirach, chúng ta tìm thấy cảm hứng từ bài thánh ca của Thánh Bênađô về sự ngọt ngào của danh Chúa Giêsu. Chắc chắn đây chính là lý do cho việc sử dụng danh hiệu này trong ngày lễ kính Đức Maria.

LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Thiên thần xưng hô Mẹ Thiên Chúa với tên là Ma-ri-a. Nó phải ở trên môi chúng ta khi chúng ta đến gần Chúa.