Thánh Lễ Về Đức Mẹ 18-46


                            THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ XVIII-46
            ĐỨC TRINH NỮ MARIA-NỮ VƯƠNG CÁC TÔNG ĐỒ
Bài đọc 1: Trích sách Công Vụ Tông Đồ: Chương 1 câu 12–14; Chương 2 câu 1-4 
Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su.
Lu-ca có mối bận tâm với Giê-ru-sa-lem. Phúc âm của ông bắt đầu và kết thúc trong đền thờ và với Thánh Linh, với sự xuất hiện của thiên sứ cho Gia-ca-ri-a. Phúc âm liên quan đến cuộc hành trình của Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây, trong sách Công Vụ Tông Đồ, Thánh Luca thuật lại hành trình của chính Tin Mừng, mà dưới sự hướng dẫn của Thần Khí sẽ thực hiện cuộc hành trình đến tận cùng trái đất.
 
Trong chương đầu sách Công vụ, thánh Luca thuật lại việc Chúa thăng thiên, được các tông đồ chứng kiến. Bây giờ họ trở lại Giê-ru-sa-lem để bắt đầu công việc sứ đồ đầu tiên của họ. Họ nhóm lại để cầu nguyện với các anh em của Chúa Giê-su, cùng với một số phụ nữ khác và với  Đức Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su.
 
Trong phần thứ hai của bài đọc thứ nhất này, Luca sử dụng những từ dường như phản ánh những từ mà ông đã sử dụng một lần trước đây khi truyền tin cho Đức Maria, "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” ( Lc 1:35). Khi "Thời gian đã tới hồi viên mãn"  vì ơn Chúa Thánh Thần bao phủ Mẹ Ma-ri-a; ở đây Chúa Thánh Thần bao phủ các tông đồ.
Tin Mừng theo thánh Gio-an Chương 19 câu 25-27
      Thưa Bà, đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh.
 
Có bao nhiêu người trong nhóm nhỏ các tín đồ đứng dưới chân thánh giá? Các học giả và nghệ sĩ không đồng ý với nhau. Chắc chắn Đức Maria mẹ của Chúa Giê-su đã ở đó và em gái của Bà. Người môn đệ được yêu mến đã ở đó và Maria Ma- đa-lê-na. Câu hỏi đặt ra là liệu em gái của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a có phải là vợ của Cơ-lô-pát hay không. Chúng ta sẽ để nó cho các học giả để đếm người. Chúng ta sẽ tập trung vào những gì chúng ta biết chắc chắn. Việc Đức Ma-ri-a ở dưới chân thập tự giá là điều hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta tìm thấy manh mối về sự hiện diện của Mẹ tại tiệc cưới Cana. Chúa Giê-su nói về giờ chưa đến vào lúc đó và giờ của Ngài đã đến lúc này. Chúng ta có thể thấy một gợi ý trong lời nói của bà với những người hầu ở Ca-na khi bà nói với họ: “Người bảo gì các anh hãy làm theo” (Gio-an 2:5). Bà có thể làm ít hơn không?
 
Người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến đã ở gần Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Hầu hết mọi người tin rằng người môn đệ được yêu mến này là Gio-an. Điều quan trọng nhất là người môn đệ này được Chúa Giêsu yêu quý đến nỗi Chúa Giêsu đã giao mẹ mình cho anh ta. Maria Ma- đa-lê-na dường như là một phụ nữ tốt tận tụy với Chúa, sống trong hoàn cảnh tốt và có nhân cách không tỳ vết. Cô ấy trung thành với Ngài và hiện diện khi Ngài bị đóng đinh (tên cô được nhắc đến 12 lần trong Tin Mừng). Đặc biệt đáng chú ý cô ấy có thể là người đầu tiên mà Chúa phục sinh hiện ra (Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể đặt vấn đề ở đây là khi Ma- đa-lê-na đến nơi thăm mộ thì Chúa đã sống lại, như vậy không chắc Ma đa lê na là người Chúa gặp  đầu tiên, mà có thể là Chúa đã đi gặp Mẹ Ngài trước tiên). Các môn đệ này đã lên núi để đứng bên thập giá của Người và giờ đây họ đã sẵn sàng thực hiện cuộc phiêu lưu xuống núi đi vào vào thế giới.
 
MỤC ĐÍCH:  Câu chuyện về Chúa Giêsu là một câu chuyện cho thế giới.
 
TÓM TẮT: Chúa Giê-su muốn các môn đệ của Ngài đi khắp thế gian với sứ điệp của Ngài. Họ đã được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh như Mẹ Maria khi bắt đầu hành trình đức tin tại Na-gia-rét.
 
SUY NGẪM: 
1/ Hai bài đọc trong bối cảnh này chỉ ra hai yếu tố rất quan trọng trong toàn bộ câu chuyện Tin Mừng, đó là cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Canvê và việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, những yếu tố nền tảng của việc rao giảng Tin Mừng.
 
2/ Chúng ta thường thấy hình ảnh Mẹ Maria ở giữa các tông đồ chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần. Đây là một hình ảnh quen thuộc và diễn tả một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ của Đức Maria với các tông đồ. Đó không chỉ là chờ đợi; đó là đang sẵn sàng.
 
3/ Để thấy chiều sâu của những gì hàm ẩn trong tước hiệu “Nữ Vương các Tông Đồ”, chúng ta phải trở lại Cana miền Galilê, nơi Đức Maria gặp các tông đồ lần đầu tiên và ở với các ông khi các ông mới tin.
 
4/ Vì thánh Gio-an đặt Đức Maria tại Cana và một lần nữa trên đồi Canvê, nên chúng ta thấy vai trò đặc biệt của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ.
 
5/ Sau này thánh Phao-lô sẽ viện đến kinh nghiệm bản thân để khẳng định vai trò tông đồ của mình, ngang hàng với nhóm mười hai. Vì kinh nghiệm của Đức Maria tại Cana và trên đồi Canvê, liệu chúng ta có thể so sánh với việc gọi Mẹ là Nữ Vương các Tông đồ không?
 
6/ Trọng tâm của chúng ta là Đức Ma-ri-a, nhưng cùng với bà là Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, một phụ nữ mà Chúa Giê-su sẽ hiện ra sau khi sống lại. Cô ấy xếp hạng với các tông đồ ngay cả khi không được phép như vậy.
 
7/ Khi chúng ta suy tư về mối tương quan trọn vẹn của Mẹ Maria và các tông đồ, một mối tương quan bắt đầu tại Cana và Lễ Hiện Xuống, chúng ta phải thấy rằng ở đây điều đó không chỉ là một cơ hội cho một bức ảnh tập thể đáng yêu. Nó cung cấp cho chúng ta một mô hình về niềm tin và tinh thần môn đệ và tư cách thành viên tuyệt vời trong một cộng đồng  niềm tin tông đồ. 
 
LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Chúng ta có dám tưởng tượng rằng chúng ta cùng với các tông đồ khi chúng ta đến gần bàn thờ không?