Bạn biết gì về tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình? Video cùng khám phá 
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương Hòa Bình, Giáo hội Công giáo kính mừng Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa vào ngày Tết dương lịch – mồng 1 tháng Một hằng năm, và cũng là ngày cầu xin hòa bình cho thế giới. Nghệ thuật diễn tả Đức Mẹ cầm trái địa cầu có chim bồ câu và cành lá ô-liu, biểu tượng của hòa bình. Lễ Đức Mẹ Hòa Bình được mừng vào ngày 24 tháng 1 hằng năm tại Hawaii và một số nhà thờ tại Hoa Kỳ, những nơi khác mừng vào ngày 9 tháng 7.
 
Nguồn: DesignCatholic