Lời nguyện tín hữu thứ 5 Tuần Thánh, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 
   
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, chúng ta đón nhận ba quà tặng tình yêu diệu vời của Đấng Cứu Độ là Bí tích Thánh Thể, Thiên chức Linh Mục và Giới luật Yêu Thương. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
 
1. "Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng". Xin cho các Linh mục luôn cảm nhận mối tình thâm sâu của Thầy Chí Thánh, để hiến mình phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân trong niềm vui thánh thiện.
 
2. "Nếu Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau". Xin cho anh chị em sống đời thánh hiến luôn yêu mến nhau và ân cần phục vụ mọi người, để đời sống cộng đoàn tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa.
 
3. "Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con". Xin cho những người gặp thử thách, khổ đau, cảm nhận được tình yêu hiến dâng của Chúa Giêsu, để biến đổi cuộc đời mình thành của lễ đẹp lòng Chúa và mưu ích cho tha nhân.
 
4. "Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau". Xin cho mọi người trên toàn thế giới, biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự cảm thông, quảng đại phục vụ mọi người theo gương Chúa Giêsu. 
 
Chủ tế:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về hồng ân Thánh Thể, về gương sáng khiêm hạ và yêu thương. Xin cho chúng con biết đáp lại tình Chúa bằng thái độ cởi mở, bao dung và tận tình phục vụ tha nhân. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Biên soạn: Nt. M. Modesta