Lời nguyện tín hữu Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CANH THỨC VƯỢT QUA - A
11.04.2020
Chủ tế: 
Anh chị em thân mến,
Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô vượt qua sự chết và phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc; chúng ta cất cao lời hoan ca: Alleluia. Và với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin:
 
1. “Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ”. Xin cho niềm vui Phục Sinh làm cho Hội Thánh được đổi mới; cho các vị mục tử được hăng say loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh, và nhiệt thành cộng tác trong việc xây dựng Nước Chúa.
 
2. "Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói”. Xin cho các anh chị em tân tòng nhờ bí tích Rửa tội, họ đã trở nên thụ tạo mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng mà họ lãnh nhận là dấu chỉ tước vị cao quý là con cái Chúa của họ, xin cho họ biết gìn giữ nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.
 
3. “Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người”. Xin cho anh chị em đang phải khổ đau vì đại dịch lan tràn, vì nghèo đói, thất nghiệp… nhận ra Chúa đã chết và sống lại vì yêu thương họ, cho họ thấy mình được Chúa nâng đỡ, ủi an.
 
4. “Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta được trở nên chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh, bằng nhiều cầu nguyện và nhiều hình thức, ra đi thắp lên niềm vui và hy vọng cho thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn.
 
Chủ tế:
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con hân hoan mừng Chúa chiến thắng khải hoàn. Xin gìn giữ chúng con luôn sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa, để giữa thế gian, chúng con trở nên nhân chứng của niềm vui và bình an. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Biên soạn: Nt. M. Modesta