Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY- A

Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Phép lạ Chúa Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại từ cõi chết- minh chứng rằng: Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng ban sự sống đích thực trong và qua Đức Giêsu Kitô. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người, hết thảy chúng ta tin chắc sẽ được dự phần vinh quang bất diệt với Chúa. Trong tâm tình tri ân và phó thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. 
 
1. “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng các vị chủ chăn trong Hội Thánh, tiếp tục củng cố đức tin của đoàn Dân Chúa; để Hội Thánh vững bước theo Chúa trên đường Thập giá hàng ngày với xác tín mạnh mẽ: sẽ được cùng với Chúa dự phần hạnh phúc muôn đời. 
 
2. “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cứu chữa và giải thoát nhân loại khỏi mọi nỗi thống khổ do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Xin cho mọi người tìm được nơi Đức Kitô niềm an ủi và hy vọng; dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn giữ vững niềm tin: Chỉ có Thiên Chúa mới cứu chữa nhân loại thoát khỏi thảm họa này. 
 
3. "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhân viên y tế, những người thiện nguyện dấn thân chăm sóc cho các bệnh nhân; các thừa tác viên của Giáo hội,… Xin cho công việc dấn thân phục vụ của họ trở thành dấu chỉ ánh sáng và tình yêu thương của Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian, Đấng đã xót thương cảnh tang tóc của gia đình Matta và Maria. 
 
4. "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống, Đấng đã mở cửa mộ, mở cánh cửa sự sống và niềm tin cho nhân loại. Xin cho niềm vui hy vọng một đời sống hạnh phúc đời đời- thúc bách chúng ta sẵn sàng tiếp tay với Chúa xây dựng Nước Trời giữa thế trần hôm nay. 
 
Chủ tế:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã chấp nhận của lễ hiến dâng của Con Chúa trên Thập giá để chuộc tội nhân loại. Sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay-dạy chúng con xác tín rằng: Đức Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống sẽ ban cho chúng con một đời sống mới, bất diệt. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian ở đời này làm thật nhiều việc tốt lành thánh thiện. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Biên soạn: Nt. M. Modesta