Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
 05.4.2020
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Cùng với toàn thể Hội thánh, chúng ta bước vào Tuần Thánh trong bối cảnh đại dịch gây nên biết bao khổ đau trên khắp hoàn cầu. Hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng đã trải qua đau khổ, hiểu được đau khổ và gần gũi với người đau khổ, chúng ta tín thác, cậy trông và tha thiết cầu xin.


 1."Xin Cha cất chén này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy ơn thánh Chúa và sức mạnh của tình yêu, để can đảm uống cạn chén đắng của đời tông đồ; nhất là xin cho các ngài khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa và nâng đỡ những ai đang sầu khổ, thử thách vì dịch bệnh Covid-19.

 2. Viên sĩ quan nói: “Đúng người này là Con Thiên Chúa“. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ không thể tham dự NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ năm nay - can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu chính là lẽ sống và cùng đích của cuộc đời mình, để nên nhân chứng về một vị Thiên Chúa cùng chịu đau khổ với những người đau khổ-nay đã sống lại hiển vinh. 

3. "Mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất". Chúng ta cùng cầu xin Chúa ủi an nâng đỡ các vị hữu trách cũng như các nhân viên y tế trên thế giới, để họ can đảm dấn thân cứu chữa các bệnh nhân và chung tay ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan khắp hoàn cầu. Xin cho các bệnh nhân luôn kết hợp khổ đau của mình với cuộc thương khó của Chúa, để biết can đảm đón nhận những gian khó như một hi lễ tình yêu.

4. "Người đi lên núi cây Ôliu. Các môn đệ cũng theo Người“. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta tham dự Phụng vụ Tuần Thánh cách ý thức và đạo đức hơn; với niềm xác tín rằng- đau khổ không bao giờ là tiếng nói sau cùng, nhưng luôn có hy vọng về sự Phục Sinh và một đời sống mới.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa tình yêu,
Xin rộng ban ơn lành phù trợ chúng con, để chúng con có thể chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc sống; luôn can đảm bước theo con đường mà Chúa Giêsu - Con Chúa đã đi qua, hầu sinh ơn cứu độ và bình an xác hồn cho tất cả chúng con.  
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Biên soạn: Nt. M. Modesta