Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY-A

Chủ tế: 
Anh chị em thân mến, 
Bên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu tỏ cho người phụ nữ Samaria biết chính Người là Nước Hằng Sống, là Mạch Nước phát sinh sự sống đời đời. Với lòng tin vào Đấng ban cho chúng ta no thỏa niềm vui cứu độ, chúng ta sốt sắng dâng lời nguyện xin.
 
1. “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa”. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn khao khát tìm gặp Chúa, biết dùng thời gian thuận tiện của Mùa Chay để sám hối trở về với Chúa, để được sung mãn ơn sủng Chúa mà vui bước tới đỉnh trọn lành.
 
2. “Của Thầy ăn là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài”. Chúng ta hãy cầu xin cho thế giới đang phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh lan rộng đến nhiều quốc gia. Xuyên qua mọi diễn biến đó, xin cho mọi tín hữu luôn xác tín rằng: Vâng theo ý Chúa là điều kiện căn bản để vào Nước trời, để sẵn sàng đón nhận tất cả với tinh thần vâng phục của người con cái Chúa, noi gương Chúa Giêsu hoàn toàn thuận theo ý Chúa Cha.
 
3. “Đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý”. Chúng ta hãy cầu xin cho những ai trong hoàn cảnh không thể đến nhà thờ, phải tham dự Thánh lễ được truyền trên mạng internet, được ý thức sâu xa về sự hiện diện linh thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể, sốt sắng tham dự việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn- và sốt sắng hiệp thông với cộng đoàn Dân Chúa trong việc Tế lễ, phụng thờ Thiên Chúa với tất cả lòng tin.
 
4. “Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng”. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết khao khát tìm đến với Chúa Giêsu, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh; gia tăng lòng yêu mến Chúa nồng nàn như phụ nữ xứ Sa-ma-ri. Nhờ đó, chúng ta hân hoan ra đi giới thiệu Ðức Giêsu cho anh chị em gần xa.
 
Chủ tế: 
Lạy Chúa là Cha nhân từ, 
Cảm tạ Chúa đã tặng ban Con Một Chúa là mạch Nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến với Người, hầu kín múc nguồn ân sủng của Chúa thương ban. 
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Biên soạn: Nt. M. Modesta