Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A
Chủ tế: 
Anh chị em thân mến,
Biến cố Chúa Giêsu hiển dung tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy, nhắc nhở mỗi người chúng ta: Muốn hướng tới vinh quang phải trải qua thập giá khổ đau. Với quyết tâm bước theo Con Chúa trên đường Thập giá mà tiến tới vinh quang phục sinh, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin.
 
1. “Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh được ơn nhận biết Thiên Chúa qua những dấu chỉ thời đại, được nhìn thấy vinh quang trong Thánh giá và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.
 
2. “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tu sĩ chung ta chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên Phúc Âm, để đời sống thánh hiến ngày càng chiếu sáng hình ảnh Đức Kitô, giữa thế trần hôm nay.
 
3. “Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau khổ vì thiên tai, dịch bệnh; vì chiến tranh; vì sự độc ác của người khác; hay do đau khổ, bệnh tật, nghèo túng. Xin cho họ nhận được nhiều sự nâng đỡ về đời sống đức tin cũng như vật chất; nhất là biết tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa, để có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời.
 
4. “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết tích cực sống Mùa Chay thánh/ qua việc tham dự những cử hành phụng vụ của Hội Thánh, biết say mê học hỏi Thánh Kinh và thực thi lời Chúa, để xứng đáng là con yêu dấu của Chúa Cha.
 
Chủ tế:  
Lạy Chúa là Cha toàn năng, 
Chúa mời gọi chúng con vâng nghe và bước theo Con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô, để được hưởng sự sống đời đời. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban ơn cho chúng con được vững lòng tin bước theo Người trên đường thương khó. 
Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
Biên soạn: Nt. M. Modesta