Một tu sĩ dòng Capuchino có các vết thương như dấu thánh Chúa Giêsu

Một tu sĩ dòng Capuchino ở miền bắc đảo Sumatra, Indonessia, trở nên nổi tiếng, sau khi những hình ảnh lan truyền trên mạng internet cho thấy thầy có những vết thương tương tự như những vết thương Chúa Kitô đã chịu trong khi bị đóng đinh.

Trong những ngày qua, các hình ảnh tu sĩ Tedy Dundru, với những vết thương ở bàn chân và bàn tay, ở ngực trái và ở mặt, đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cha mẹ của thầy Dundru và các vị hữu trách của tổng giáo phận Medan xác nhận các vết thương này là thật.

Trước khi gia nhập dòng Capuchino, thầy Dundru đã vào Hội truyền giáo thánh Phanxicô Xavie và sống một thời gian tại đan viện Trappist ở Lamanabi, Đông Flores. Một người trong gia đình thầy Dundru cho biết, các vết thương cũng đã xuất hiện trên thân thể thầy trong thời gian thầy sống tại đan viện; những vết thương mờ dần và sau đó xuất hiện lại, làm cho thầy rất đau đớn. Dòng Capuchino đã gửi thầy sang Ý để điều trị, nhưng các bác sĩ đã không thành công trong việc chữa trị cho thầy cũng như không thể giải thích nguyên nhân.

Dòng Capuchino thận trọng với sự kiện này

Cha Michael Manurung, tổng đại diện của tổng giáo phận Medan, cho biết Hội dòng xem xét sự việc này với sự thận trọng. Cha nói: “sẽ đến lúc cần chứng thực đây là kinh nghiệm thiêng liêng hay điều gì khác.” Về phía những người lưu hành các hình ảnh trên mạng, họ yêu cầu các lãnh đạo Giáo hội điều tra ngay lập tức xem thầy Dundru có thực là nhận được các dấu thánh hay không.

Các dấu thánh

Các dấu thánh, như được mô tả trong Tin mừng, là các dấu đinh ở bàn tay và bàn chân, vết hằn trên đầu do mão gai, vết roi và vết thương do giáo đâm ở cạnh sườn. Giáo hội xem những dấu thánh là dấu hiệu của sự kết hiệp sâu xa của con người với Thiên Chúa.

Một số vị thánh được mang dấu thánh

Trong các vị nổi tiếng được mang các dấu thánh, có thánh Phanxicô Assisi – người đầu tiên được nhận các dấu thánh, thánh Catarina Siena; gần gũi và được nhiều người thời đại chúng ta biết đến là thánh Pio làng Pietrelcina, thường được gọi là cha Pio.

Hồng Thủy - Vatican