Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/06/2021


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/06/2021
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con khởi đầu buổi sáng hôm nay bằng việc đặt cuộc sống của mình trong bàn tay của Chúa Giêsu và đón nhận Lời Chúa. "Còn ai tuân hành Lề Luật và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời." (Mt 5,17-19). Hôm nay, con được mời gọi sống giới răn yêu thương được tóm lại từ những điều khác. Những ai cần đến chúng con trong ngày hôm nay? Xin Cha giúp con sẵn sàng mở rộng vòng tay với những người con gặp trong nhật trình hôm nay. Với tình nồng hậu và kiên nhẫn, xin cho con biết cộng tác ở mọi nơi, mọi lúc để đồng hành cùng những ai được mời gọi sống đời hôn nhân. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ ấy. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Begin this morning by putting your life in the hands of Jesus and receiving his Word. "Whoever fulfills and teaches the commandments will be great in the Kingdom of Heaven" (Matthew 5: 17-19). You are invited today to live the commandment of love that summarizes others. Who needs you on this day? Make yourself available to whoever crosses your path today. With your warmth and patience you will be able to collaborate from whenever you are in your day, month, or year so that those called to marriage live a generous mutual dedication. Offer your journey for this challenge that Pope Francis entrusts to us. Our Father...

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm dừng công việc để trái tim mình được kề bên Chúa Giêsu. Giúp người trẻ khám phá nét đẹp của hôn nhân là một thách thức mang tính biến đổi đời sống. Cách con yêu thương như thế nào? "Yêu người khác nghĩa là sẵn lòng để chiêm ngưỡng và đánh giá cao những điều đẹp đẽ và thiêng liêng" của người khác, "mà tồn tại vượt ra ngoài những nhu cầu của con. Điều này cho phép con tìm kiếm những điều tốt nơi người khác, ngay cả khi con biết nó không thể là của mình" (ĐGH Phanxicô). Chúng con cầu xin ơn lành này để lớn lên trong tình yêu qusrng đại trước khi trở lại vết xe cũ.    
WITH JESUS DURING A DAY
Stop the march this afternoon, to put your heart next to that of Jesus. Helping young people discover the beauty of marriage is a life conversion challenge. How do you love? "Love of the other implies that pleasure to contemplate and value the beautiful and sacred" of the other, "which exists beyond my needs. This allows me to seek the good of the other, even when I know that it cannot be mine” (Pope Francis). Ask for this grace to grow in generous love before getting back on track.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Trời trở tối và mọi thứ trở nên lắng xuống. Con tự mình bước vào sự thinh lặng của ngày tàn, hân hoan nhớ lại niềm tin vào Thiên Chúa và của những người yêu mến con thật nhiều. Con có đáp lại trung thành với tình yêu mà con đã nhận được hay không? Điều gì tác động những suy nghĩ, lời nói và thái độ sống của con? Con có xác định được những nguồn cảm hứng tốt lành của ngày sống này? Lạy Chúa xin hãy tha thứ cho con nếu con đã không tiếp đón anh em con như Chúa Giêsu muốn, và con muốn lập một kế hoạch tốt hơn cho ngày mai. Con cầu xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn con trong nghệ thuật yêu thương. Con cầu nguyện cho những bạn trẻ biết chuẩn bị tốt cho hôn nhân để họ kinh nghiệm được tình yêu thủy chung. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
It gets dark and everything is calming down. Enter yourself into the stillness of the day that is ending, gratefully remembering the faithfulness of the Lord and of the people who love you well. Did you respond faithfully to the love you received? What moved your thoughts, words and gestures? Were you able to specify your good inspirations of the day? Receive God's forgiveness if you did not welcome your brother as Jesus would, and plan a better tomorrow. Ask for the Spirit to guide you in the art of loving. Pray for the young people preparing for marriage so that they will experience faithful love. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.