Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 30.05.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 30.05.2023
 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con dâng ngày mới của con cho Chúa, dâng mình phục vụ và bước theo Chúa với sự đơn sơ và khiêm nhường. Con cầu nguyện cho các sứ vụ và công việc của Giáo hội, và con tự hỏi: làm thế nào để con có thể cộng tác với các nhóm trong giáo hội của mình? “Sức mạnh thực sự là phục vụ và là phục vụ người khác” (ĐGH Phanxicô). Con sẽ nhớ rằng, “nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu" (Mc 10,31).

WITH JESUS IN THE MORNING

I surrender my day to the Lord, offering myself to his service and following Jesus with simplicity and humility. I pray for the Church movements and groups, and I ask myself, how can I collaborate with my church groups? "The real power is service, to do service for others” (Pope Francis). Let us remember that, "many that are first will be last, and [the] last will be first" (Mk 10:31). Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian mở lòng mình ra và đón nhận Thánh Thần Chúa hoạt động trong con, và nhớ đến ước mong cho các nhóm tông đồ trở nên sinh động hơn của ĐGH Phanxicô: "Khi thi hành các công việc được giao phó, chúng ta hãy không ngừng học hỏi để trở nên tôi tớ đích thực của Chúa và của anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy học cách nói điều này: 'Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng'. Hãy luôn nhớ điều này, vì đây chính là biểu hiện của lòng khiêm nhường và vâng nghe theo Thánh ý Chúa, một điều mang lại rất nhiều lợi ích cho Hội Thánh và nhắc nhở chúng ta về thái độ làm việc đúng đắn. Và thái độ này chính là sự khiêm tốn phục vụ mà Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta khi rửa chân cho các môn đệ". Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a moment to be open to the action of the Holy Spirit, and I welcome the desire of Pope Francis to animate our apostolic groups. "Dear friends, in carrying out activities entrusted to us, let us learn to be true servants of the Lord and of our brothers and sisters. Let us learn to say 'we are useless servants.'" And, let us keep in mind this expression of humility or docility to the will of God which does so much good for the Church and reminds us of the proper attitude of work. This attitude is the humble service of which Jesus gave us an example when washing the feet of the disciples. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì một ngày trôi qua trong sự hiện diện của Người. Xin tha thứ cho con những lần con không thấu hiểu hoặc từ chối kế hoạch của Người. Đi theo Chúa có nghĩa là con được nhận nhiều hơn những gì mình trao ban, đồng thời luôn sẵn sàng cho đi cuộc sống của con vì những điều nhỏ bé trong ngày. Hôm nay, điều này có ý nghĩa gì với con? Con đã biết làm theo lời mời gọi này chưa? Lạy Chúa, con chỉ biết phó thác nơi Người, xin gia tăng Đức Tin của con qua từng ngày. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for another day and for you presence in it. I ask you for forgiveness, Lord, if sometimes I do not understand or reject your plans. Following you means receiving much more than what you give but also being willing to give my life in the little things of the day. What has this meant to me, specifically, today? Have I been able follow through with this? I can only entrust myself to You and ask you to increase my faith day by day. Hail Mary.