Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 29.05.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG


 

Con sẵn sàng bắt đầu ngày mới và dâng ngày sống của con lên Chúa. Con chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, nơi Người đã trao Mẹ Maria như là Mẹ của chúng con. Con đón nhận Mẹ Maria như người môn đệ yêu dấu của Chúa đã làm. "Đây là Mẹ của anh" (Ga 19, 25-27). ĐTC Phanxicô nói rằng Đức Maria là "Mẹ của chúng ta", Mẹ là người "đi trước chúng ta và liên tục củng cố chúng ta trong đức tin, trong ơn gọi và trong sứ mạng". Với gương mẫu khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận Thánh ý Thiên Chúa, Mẹ giúp con biến Đức Tin của mình thành lời loan báo đầy niềm vui và không biên giới về Tin Mừng của Chúa. Con cầu nguyện cho các hội đoàn trong Giáo Hội, để họ có thể bước đi cùng với Mẹ Maria. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

I ready myself and give my day to the Lord. I contemplate Jesus on the cross where he delivers Mary to us as our mother. We welcome Mary as the loved disciple. "Behold, your mother" (Jn 19:25-27). Pope Francis says to us that Mary is "our mother," she who "precedes us and continually confirms us in faith, in vocation and in mission." With her example of humility and availability to God's will, she helps us to translate our faith into a joyful and borderless proclamation of the Gospel. Pray for the Church groups that they walk with Mary. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con bắt đầu buổi chiều với việc dành thời gian để suy ngẫm. ĐTC chia sẻ, "Các môn đệ của Chúa Giêsu sống Đức Tin của họ theo gương sống của Thầy mình là Chúa Giêsu trong việc phục vụ anh chị em với tất cả 'niềm vui và hy vọng, nỗi buồn cũng như sự lo lắng'" (Hiến chế Mục Vụ, 1). Lời mời gọi của Chúa Giêsu ngụ ý về sự sẵn sàng đi theo và học lấy cách thức của Ngài. Các nhóm và phong trào trong Giáo Hội đã chấp nhận thách đố này và biến chúng trở thành hiện thực với sự trợ giúp của Chúa. Con quay trở lại với các hoạt động của mình và dâng lên Chúa để phục vụ tha nhân.

WITH JESUS DURING THE DAY

I start my afternoon taking time for reflection. Pope Francis says to us, "the disciples of Jesus live their faith according to the style of Jesus at the service of their brothers and sisters and with all the 'joys and the hopes, the sorrows and the anxieties'" (Gaudium et spes [GS], n. 1). The call of the Lord implies being available to follow it, learning his way of proceeding. The church groups and movements have taken this challenge and make it come to life with the help of the Lord. I return to my activities offering them to God in the service of others.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi ngày dần kết thúc, con đến dưới chân thập giá. Chính con cũng can dự vào cái chết của Ngài. Liệu con có thực sự nhận thức được điều này không? Hôm nay có những dịp nào con đã đóng đinh Ngài? Nơi Mẹ Maria, con tìm thấy sự an ủi và nâng đỡ, vì con biết rằng con đang hiện diện trong trái tim từ mẫu của Mẹ. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, at the end of the day, I am here at the feet of your cross. If you are there, I am responsible also. Am I truly aware of this? What occasions today have I crucified you? In Mary, I find comfort and support, because I know that I am present in her motherly heart. Hail Mary.