Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 28.09.2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/09/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con thức dậy đón chào ngày mới với đôi tay rộng mở lãnh nhận những ân sủng Cha ban để sống hạnh phúc. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất đưa ra câu trả lời về sự tồn tại hay hạnh phúc của con. Đó không phải là con đường dễ dàng, “Con Người không có chỗ tựa đầu,” nhưng nó đảm bảo sự viên mãn. Hôm nay, con dám làm theo ước muốn sâu xa của lòng mình: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy.” (Lc 9,57-62). Đừng cố gắng để có mọi thứ mà con toan tính, nhưng hãy bước theo tiếng nói bên trong của Chúa qua cầu nguyện và sự phân định của mình. Tiếng nói đó đang nói với con điều gì? Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người bị tước đoạt mạng sống, và xin cho họ có khả năng hoán cải đời sống mình. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Wake up to this day opening your arms to what God offers you, willing to be happy. Jesus is the only one who gives answers to your existence or to your happiness. It is not an easy road, "the Son of man has nowhere to lay his head", but it is a guarantee of fullness. Dare today to follow the deep desire of your heart: "I will follow you, Lord." (Lk 9: 57-62). Do not try to have everything figured out. Follow the inner voice of the Lord in your prayer and discernment. What is that voice telling you? Surrender today for those who are deprived of their lives and the possibility of those people to make amends. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng các hoạt động của mình và tự hỏi: Sứ mạng mà Chúa Giê-su giao phó cho con đang diễn ra thế nào? Con lấy lại sức mạnh bằng cách nghe Đức Thánh Cha Phanxicô dạy: “Cha khuyên các con hãy làm sáng tỏ điều này... rằng Phúc Âm là một cách nhân bản hóa theo khoa sư phạm của Chúa Giê-su,… không giống như những kẻ thù chỉ tay và lên án, nhưng với sự ngọt ngào và tôn trọng, không mệt mỏi khi làm điều tốt. Tin Mừng hóa và nhân bản hóa không thể tách rời nhau. Làm thế nào để con thể hiện được điều này trong gia đình con, nơi môi trường con sống? Đừng nản lòng trước khó khăn. Chúa luôn ở cùng để giúp đỡ con."

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break from your activities. How is the mission that Jesus entrusts you going? Regain new strength by listening to the words of Pope Francis. “I encourage you to bring to light, … that the Gospel is a way of humanization in the school of Jesus, … not like the enemies who point the finger and condemn, but with sweetness and respect without getting tired of doing good. Evangelizing and humanizing are inseparable. How do you embody it in your family, in your environments? Do not be discouraged by difficulties. God is with you to help you."

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày sống đang dần kết thúc. Con nghỉ ngơi và lấy lại sự bình an trong con. Ơn lành đặc biệt nào mà con đã nhận được hôm nay? Con tạ ơn Chúa vì con nhận ra chính mình trong anh chị em con, trong những thụ tạo và vì chính con là một biểu hiện Tình Yêu của Thiên Chúa. Trong ngày hôm nay, con có nhận thức được điều này không? Con có dừng lại để thưởng thức sự thật này không? Con có cố gắng thể hiện điều này bằng những cử chỉ ân cần, cởi mở, vui vẻ và phục vụ không? Con viết xuống những gì con đã khám phá và nguyện cho đi những gì con nhận được từ Chúa và mang chúng đến cho những người xung quanh con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day draws to an end. Calm your mind and restore your inner peace. Is there any special grace that you have received today? Thank the Lord for your brothers, the creation you find yourself in, and for yourself who is an expression of the Love of God. Are you aware of this during the day? Do you stop to savor this truth? Do you try to express this with gestures of kindness, openness, joy, and service? Write down what you discover, and make a resolution for tomorrow that encourages you to give what you receive from the Lord, and to humanize those around you. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao