Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 27.05.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/05/2023
 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới bằng việc phó dâng đời mình trong tay Chúa Giêsu, để được Ngài hướng dẫn và bước đi cùng Ngài như một người môn đệ. “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra” (Ga 21,20-25). “Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô phải đi theo con đường đã được chính Chúa Giêsu vạch ra, từ bỏ chính mình và vác thập giá” (ĐTC Phanxicô). Con có đang đi theo con đường của Chúa Giêsu không? Con cầu nguyện cho các phong trào trong Giáo Hội biết tiến bước cùng Chúa Giêsu, và cộng tác với Ngài trong sứ mạng về lòng thương xót cho thế giới. Lạy Cha chúng con....

WITH JESUS IN THE MORNING
We begin this day putting our life in the hands of Jesus, letting ourselves be guided by and walking together with Him as disciples. "It is this disciple who testifies to these things and has written them" (Jn 21:20-25). "A true diciple of Christ ought to follow the marked path by Jesus himself renouncing oneself and taking up the cross" (Pope Francis). Are you following your life's path with Jesus? Pray so that the Church movements walk with Jesus and collaborate with his mission of compassion for the world. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con gác lại mọi việc, dành vài phút nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Con nhớ lại lời của ĐTC Phanxicô: "Ra đi rao giảng Tin Mừng là lệnh truyền bắt nguồn từ Bí tích Rửa Tội." Xưa nay ta vẫn hay cho rằng việc truyền giáo là việc của các linh mục và tu sĩ, nhưng chính người giáo dân trong các phong trào và các nhóm, hội đoàn nơi giáo xứ mới là những người mang lại sức sống cho sứ mạng ấy. ĐTC tiếp lời: "Bất cứ ai đã được rửa tội đều có nhiệm vụ truyền giáo. Qua các phong trào giáo xứ, người giáo dân đã góp phần rất lớn vào nhiệm vụ này. Và điều đó thật tốt đẹp. Xin cảm ơn anh chị em." Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về công cuộc truyền giáo của các nhóm trong nhà thờ.

WITH JESUS DURING THE DAY
I pause in this moment in the company of Jesus. I remember again the words of Pope Francis: "evengelization is a command that comes from Baptism." It has been thought many times that evengelization is the work of the priests and religious, but it is precisely the lay people in church movements and groups who give it life. Pope Francis continues, "whomever has been baptized has the task of evangelization. With their church movements, they have helped this task. And is is very good. Thank you." I give thanks to God for the labor of evangelization by groups in the church."

 
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Vào đêm vọng Lễ Hiện Xuống, Chúa ơi, một lần nữa con tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con. Cho phép con tận hưởng trọn vẹn sự chờ đợi đầy mong đợi này. Con khép lại một ngày của mình với hy vọng này. Trái tim con đã sẵn sàng đón nhận món quà tuyệt vời này chưa? Con có thể làm chứng cho Ngài không? Xin Chúa Thánh Thần là nguồn sống đích thực và đổi mới con một cách sâu thẳm. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
On the vigil of Pentecost, Lord, I give you thanks once again because you have sent us the Holy Spirit. Allow me to fully enjoy this waiting that is so full of expectation. I close my day in this hope. Is my heart prepared to receive this wonderful gift? Am I available to give witness of him? May the Spirit be a source of true life and profound renewal for me. Hail Mary.