Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.05.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/05/2023
 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã tỏ cho con thấy Ngài và Chúa Cha là một. Ngài cũng mời gọi con hiệp nhất cách chân thật và hữu hình với Ngài, với tất cả các anh chị em khác, với địa cầu này và với các tạo vật."...để họ nên một như chúng ta." (Ga 17,20-26) Lạy Cha lòng lành, xin ban cho con ơn hiệp nhất, để con trở nên khí cụ như lòng Chúa mong ước ở những nơi con sống và sinh hoạt. Con cũng không quên cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội. Cùng với họ, xin cho con biết làm phong phú vương quốc tình yêu của Chúa trên thế giới này và trở nên dấu chỉ của tình yêu, sự hiệp nhất, chào đón, sự tử tế và lòng thương xót trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
Jesus, today in your Word you show us that you are one with your Father. In it you invite us to a real and visible communion with you, with all our brothers and sisters, with the earth and everything created. "May they be one as we are one."(*John 17:20-26). Good Father, grant us the grace of unity, to be collaborators according to your heart, your will in the space where we move and exist. In this month we ask and pray for Church movements and ecclesial groups, with them give us to enrich your Kingdom of love in the world and be signs of love, communion, welcome, kindness and mercy in all the circumstances of our lives. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại ngày làm việc trong thinh lặng và ngẫm suy về lời mời gọi phục vụ tha nhân của giáo hội, như lời của ĐGH Phanxicô nói: "Giáo Hội không phải là Giáo Hội cho chính mình, nhưng cho toàn thế giới." (Đường Con Tim, bước 9). Một số người có thể sẽ cho rằng cần phải sống đức tin một cách cá vị và kín đáo, nhưng thực tế, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta dùng những đặc sủng của mình mà phục vụ các nhu cầu của thế giới, điều đã được nêu lên trong ý cầu nguyện hàng tháng. Con có cảm nhận được Thiên Chúa mời gọi con sống một cuộc sống vì cộng đồng, biết cho đi và sẳn sàng phục vụ tha nhân không?

WITH JESUS DURING THE DAY
I pause in silence and meditate on the call of an eclesial life at the service of others as Pope Franics says, "the Church is not the Church for itself but for the world" (CC, 9). Some may think there is a subtle parth of living an individual faith, but in reality, Jesus calls us to put our charisms at the service of what the world needs as we pray the intention of the month. Do I feel called by the Lord to live a life in community, putting our gives at the service of others? I return to my day with this in mind.

 
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

"Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu." Hôm nay, có bao nhiêu lần con vấp ngã vì sự ích kỷ và lòng tự ái của chính mình? Lạy Chúa, giờ đây con nhận ra mình yếu đuối và đã sống chia rẽ biết bao. Xin cho con được nên một với Ngài. Cảm tạ Ngài, vì những ơn lành mà Ngài đã thương ban, giúp con trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi có ân sủng của Chúa, con mới thấy mình nên mạnh mẽ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Protect me, O Lord: in you I take refuge. How many times today have I felt exposed, almost in danger because I feel only for myself and my fragileness? I ask you that you make me truly one with you, Lord. Thank you, because when your grace reaches me, I feel stronger. Hail Mary.