Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.03.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.03.2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Hôm nay là ngày Lễ Truyền Tin. Con chiêm nghiệm lại giây phút Mẹ Maria nói lời “xin vâng” với sứ mạng mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao phó cho Mẹ: làm Mẹ Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa. Con bắt đầu một ngày mới với tâm tình được hướng dẫn bởi đức tin và lòng dũng cảm của Mẹ Maria. Lạy Cha, xin nhắc con nhớ rằng Cha cũng trao sứ mạng riêng cho con và đang mong chờ tiếng “xin vâng” từ con. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị lạm dụng và theo ý cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God (Lk 1:30). Today is the day of the annunciation of the Lord. We celebrate the moment in which Mary said "yes" to the mission God gave her in confidence: to be the mother of Jesus, the Son of God. To start this new day, I let myself be guided by the faith and bravery of Mary. Remembering that God also has a mission for me, God hopes for my "yes." With Mary, I offer this day for all victims of abuse, the prayer intention for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Môi miệng của Mẹ Maria đã thốt ra lời đẹp đẽ nhất mà Thiên Thần có thể truyền đạt lại với Thiên Chúa: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."(Lc 1,38). Sự đón nhận này từ phía Đức Trinh Nữ Maria không phải là một sự đón nhận thụ động, mà là ước muốn sống vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa, Đấng giàu lòng từ bi và nhân hậu. Đó là sự tham gia mật thiết nhất vào kế hoạch đem lại hòa bình cho thế giới của Người" (ĐGH Phanxicô). Chúa đã mời gọi con cộng tác với Người, con sẽ đáp lại ra sao? Con có thể giúp Người như thế nào?

WITH JESUS DURING THE DAY

Mary's lips sprouted the most beautiful phrase that the angel could have directed to God: 'May it be done to me according to your word' (Lk 1:38). This acceptance from the part of the Virgin is not a passive acceptance without the desire to live to the adherence of God who has 'plans of peace and not of disgrace.' It is the most intimate participation of His plan of peace for the world (Pope Francis). The Lord invites you to collaborate with Him in the construction of peace. How do you want to respond to him? How can you help Him?

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tối nay, con phó thác nơi Mẹ Thiên Chúa. Con nhìn lại ngày sống, và cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành mà con đã trải qua. Con có phục vụ với sự tận tâm và cẩn thận hay chưa? Con đã cảm ơn những người chăm sóc con hay những điều mà con được phục vụ chưa? Xin Chúa thứ tha nếu con chưa thực sự làm tốt. Con quyết tâm sống với tâm tình biết ơn Chúa và những người con gặp gỡ vào ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, I entrust myself to the Mother of God. I look at my day and bless the Lord for each good thing that I have experienced. Did I serve with dedication and care? Did I give thanks to those who take care of me or for the things of which I served? I ask forgiveness if I failed to. I propose to live tomorrow with gratefulness to God and the people I encounter. Hail Mary.