Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.03.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.03.2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con hào hứng đón chào một ngày mới để con có cơ hội được phục vụ. Hôm nay con nghe Chúa hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,5-16). Mùa Chay của con đang diễn tiến thế nào? Con xin Chúa ban cho con ơn Tự do đích thực, giúp con có khả năng chiến thắng những yếu đuối và sự chết. Con xin hiệp ý với ĐGH Phanxicô cầu xin Chúa chiếu ánh sáng của Ngài vào bóng tối trong tâm hồn cả nạn nhân bị lạm dụng và người lạm dụng nạn nhân. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

I look forward to another day in which I have the opportunity to serve. Today I hear the Lord ask me: "Do you want to be well?" (Jn 5:5-16). How is my Lent going? I ask the Lord for the grace of true Freedom, being capable of overcoming weaknesses and death. I join Pope Francis in asking God to shine his light into the darkness in the hearts of both abuse victims and abusers. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cách duy nhất để đối phó với sự dữ, thứ đã hủy hoại rất nhiều sinh mạng, là coi nó như một nhiệm vụ liên quan đến chúng ta và tương xứng với tất cả chúng ta với tư cách là Dân của Chúa. Cảm thức mình là thành phần của Dân Chúa và của một lịch sử chung sẽ cho phép chúng ta nhận ra những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ của mình với một khao khát sám hối cho phép chúng ta đổi mới chính mình từ bên trong". (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha, thật dễ dàng để nói rằng con không liên quan gì đến việc lạm dụng, nhưng vết thương này trong cơ thể Giáo hội ảnh hưởng đến tất cả chúng con. Con phải cộng tác trong việc chữa lành vết thương trong thân thể mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

The only way to respond to this evil that has damaged so many lives [abuse] is to live it as a task that involves us and corresponds to all of us as the People of God. This awareness of feeling as a part of a people and of a common history will allow us to recognize our past sins and mistakes with a penitential opening capable of letting us renew ourselves from within. (Pope Francis) It is easy to say that we have nothing to do with the abuse, but this wound in the body of the Church affects us all. And it is as a body that we must collaborate in healing our wounds.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con đặt mình trước Thánh Nhan Chúa và cảm ơn Ngài vì ngày sống hôm nay. Con ca ngợi Chúa khôn cùng nơi điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Con nhìn lại: có bao nhiêu người đã làm việc, cống hiến thời gian, trí tuệ và sức lực của họ cho những điều tốt đẹp mà con được hưởng hôm nay? Con có biết ơn vì những điều đó không? Con xin lỗi vì đã thiếu lòng biết ơn nếu bản thân đã coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Con xin Chúa cho ngày mai của con thêm ân sủng bởi ngạc nhiên trước bao điều tốt đẹp mà thực tại mang đến. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I put myself in the presence of Jesus and thank Him for the day I have lived. I praise Him in particular for the most beautiful thing that has happened today. I reflect: how many people have worked, given their time, intelligence, and strength for the good that I have enjoyed during the day? Am I thankful for it? I apologize for the lack of gratitude if I have taken anything for granted. I ask for tomorrow the grace of wonder at the abundance of good that reality comes. Hail Mary.