Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.06.2024


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.6.2024
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
"Lạy Cha chúng con..."
 
"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con...'" (Mt 6,7-15). Con đã học được sự đơn giản và chân thành trong cầu nguyện nhờ lời chỉ dạy của Thầy Giêsu. Con sẽ nói lời cầu nguyện này vào đầu ngày và cảm nếm những lời dạy của Chúa.
Xin cho lời cầu nguyện này đồng hành với con suốt ngày, con lặp lại một cách chậm rãi, dừng lại ở mỗi lời cầu nguyện, từng câu, từng lời cầu xin và từng chữ.
Xin cho con tái khẳng định mối quan hệ cá vị và phó thác với Thiên Chúa là Cha, Đấng biết nhu cầu của con ngay cả trước khi con bày tỏ chúng.
Con dâng lời cầu nguyện để những người di dân khỏi vùng chiến tranh có thể cảm nhận được Thiên Chúa là Cha qua những cử chỉ đón tiếp và giúp đỡ của anh chị em mình.
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Our Father
 
"And Jesus taught us to talk to God and call Him "Our Father". We learned simplicity and sincerity in prayer. We can say it at the beginning of the day, savoring his words.
May this prayer accompany us throughout the day, let us repeat it slowly, pausing at each prayer, phrase, petition and word. 
Let us reaffirm our personal and trusting relationship with God as Father, who knows our needs even before we express them.
Make the offering prayer so that those fleeing war may feel God the Father through the gestures of welcome and help of their brothers and sisters.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
Tình yêu của Chúa Cha
 
ĐTC Phanxicô nhắc nhở rằng lời cầu nguyện mà Chúa Kitô dạy con là một kinh nghiệm căn bản về tình yêu: “Tình yêu của Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời, thì khác. Đó là một tình yêu gần gũi, trọn vẹn và trung thành; dành cho mỗi người và mọi người trong chúng ta”. Và ngay cả khi mọi tình cảm trần thế của chúng ta có phai nhạt đi, kể cả tình yêu của cha mẹ chúng ta, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn tồn tại. Đó là một tình yêu mà chúng ta không thể nghi ngờ, bởi vì kinh nghiệm nền tảng của người Kitô hữu là sự chắc chắn khi biết rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Người”.
Con nhắm mắt lại và để tình yêu này đến với con. Con tận hưởng một vài phút cảm giác được bao bọc trong tình yêu này.
Con kết thúc buổi cầu nguyện trong giờ nghỉ chiều nay bằng lời nguyện xin cho những thử thách của người di dân trong tháng này.
 
WITH JESUS DURING THE DAY
The Love of the Father
 
Pope Francis reminds us that the prayer Christ taught us is a radical experience of love: "The love of God, our Father in heaven, is different. It is a love that is close, total and faithful; destined for each and every one of us. And even if all our earthly affections were to fade away, even the love of our parents, the love of God always remains. It is a love of which we cannot doubt, because the fundamental experience of the Christian is the certainty of knowing that we are his beloved children". 
Close your eyes and allow for this love to reach you. Enjoy a few minutes feeling enveloped in this love. 
Close the prayer of this afternoon break by praying the prayer for this month's challenge.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Ý định ngay lành
Sống theo ý muốn của Chúa
 
Vào cuối ngày, con đến với Cha với lòng biết ơn vì lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã ban cho con. Làm thế nào con có thể kết hợp chiều sâu của Kinh Lạy Cha vào việc thực hành đời sống thiêng liêng của mình?
Con xin dâng giấc ngủ đêm nay với cam kết cầu nguyện từ trái tim, không còn bằng trí nhớ. Lạy Chúa, xin giúp con thấm nhuần từng lời trong Kinh Lạy Cha, hiểu được ý nghĩa sâu xa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con. Xin lời cầu nguyện này hình thành đức tin của con và hướng dẫn hành động của con, giúp con sống trọn vẹn hơn theo ý muốn của Chúa.
Con kết thúc một ngày tạ ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đã nhận được, và cầu nguyện bằng một Kinh Lạy Cha.
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Living according to his will
 
At the close of the day, we approach our Father with a grateful heart for the prayer Jesus gave us. How can we incorporate the depth of the Lord's Prayer into our regular spiritual practice? 
We go to bed with a commitment to pray it from the heart, no longer from memory. Help us, Lord, to internalize each word of the Lord's Prayer, understanding its profound meaning and applying it in our daily lives. May this prayer shape our faith and guide our actions, helping us to live more fully according to your will.
We close the day giving thanks for all the good received and we pray an Our Father.
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.