Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.03.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.03.2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, thật tốt lành biết bao khi con thức giấc trong sự hiện diện của Cha và sống lời Cha với một trái tim rộng mở vào buổi sáng Chúa Nhật này. Chúa Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" (Ga 9,39). Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn thấy và bước đi trong sự thật, như Thánh Giuse, người đã nhìn thấy những dấu chỉ của Thiên Chúa và vâng lời theo ý định của Ngài. Xin cho con luôn vâng theo những hoạch định và ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời con. Cùng với Mẹ Maria, con dâng lời cầu nguyện hôm nay trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội và với ý chỉ của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

How good it is, O Father, to wake up this Sunday in your presence and live the Word with an open heart. "I came into this world for judgment, so that those who do not see might see, and those who do see might become blind" (Jn 9:39). Lord, may I always see and walk in the truth, like Saint Joseph, who saw your signs and never deviated from what was assigned to him. May my plans be your plans, according to your will. With Mary, I offer my prayers for this day in communion with the whole Church and with the intentions of the Holy Father. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Thật tốt khi nhớ rằng trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã cứu dân Người. Con người chỉ có một căn tính trọn vẹn nếu họ thuộc về một dân tộc nào đó. Vì lẽ đó, không ai được cứu một mình như một cá nhân tách biệt. Thay vào đó, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta vào một mạng lưới phức tạp của các mối quan hệ liên nhân được thiết lập trong cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn bước vào một sự năng động phổ quát, sự năng động của một dân tộc." (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con có dấn thân cho mọi người vì ơn cứu độ phổ quát hay chưa?

WITH JESUS DURING THE DAY

It is always good to remember that the Lord, in the history of salvation, saved His people. There is no full identity without belonging to a people. For this reason, no one is saved alone as an isolated individual. Rather, God draws us into a complex network of interpersonal relationships that are established in the human community. God wanted to enter into a popular dynamic, the dynamic of a people (Pope Francis). Do you commit yourself to others for the salvation of all?

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày Chúa Nhật sắp kết thúc. Con dừng lại và tạ ơn vì thời gian con nhận được trong ngày hôm nay. Con đã sử dụng thời gian của mình để nên thánh không? Lời Chúa nào trong Thánh Lễ hôm nay thúc bách con nhiều nhất? Con thưa với Chúa lý do và tự hỏi: Đâu là bước hoán cải nhỏ mà con có thể thực hiện được? Con đưa ra quyết tâm để thực hiện nó vào ngày mai, khi bắt đầu lại một tuần mới. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Sunday is coming to an end. I pause and give thanks for the time I received today. Did I make my time holy? What Word from the Mass challenged me the most? I tell the Lord why and ponder: what small step of conversion could I take? I make the resolution to put it into practice tomorrow, starting the week again. Hail Mary.