Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.06.2024


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.06.2024
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
Hoà giải
 
Con dâng lời tạ ơn vì Cha đã thương ban cho con thêm một ngày mới nữa. Xin cho con biết đáp lại tiếng Cha đang mời gọi trong những hoàn cảnh sống hằng ngày.
Chúa Giêsu nhắc nhở con rằng, trước khi cử hành các nghi thức phụng vụ, "hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã" (Mt 5, 20-26). Ngài nhắc nhở rằng sự thờ phượng đích thực không chỉ giới hạn ở những nghi lễ bề ngoài, nhưng bao gồm cả mối tương quan lành mạnh và chân thành với tha nhân. Thông điệp này đòi hỏi con phải đánh giá lại các mối quan hệ của mình và chủ động cố gắng hoà giải, qua đó thể hiện chiều sâu đức tin và sự cam kết của con đối với các giới răn về tình yêu và lòng thương xót.
Hôm nay, xin cho con biết để tâm đến những mối quan hệ đang cần được giải hoà trong đời con. Con cần làm những gì để hàn gắn các mối quan hệ ấy?
Con xin phó thác ngày sống hôm nay, mọi niềm vui và hy vọng của con trong tay Cha.
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Reconciliation
 
We receive the grace of life once again and we make ourselves present to our reality of today, that which the Lord offers us to live.
Jesus reminds us that before approaching religious rites: "Leave your offering by the altar and go first to be reconciled with your brother". He reminds us that true worship is not limited to external rituals, but involves a healthy and sincere relationship with others. This message challenges us to evaluate our relationships and seek active reconciliation, thus demonstrating the depth of our faith and commitment to the commandments of love and mercy. 
Today let us be attentive to those bonds that need to be reconciled in our life. And let us ask ourselves... What steps can we take to heal them?
We pray the offering prayer, placing our joys and hopes in the Lord's hands.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
Sự hòa giải đích thực
 
Sau một buổi sáng với nhiều hoạt động, con dành thời gian để kết nối lại với chính mình và với Chúa Cha. Trong bầu khí cầu nguyện, con suy ngẫm cùng với ĐTC Phanxicô, “Con đang làm gì với cuộc đời của mình? Liệu con có tạo ra sự hiệp nhất với những người xung quanh mình? Con có chia rẽ, bàn tán, chỉ trích và ghen tị không? Con nên làm điều gì? Xin giúp con suy ngẫm về điều này. Loan truyền Phúc Âm trước hết là mỗi người chúng ta phải sống ơn hòa giải, tha thứ, hòa bình, hiệp nhất và yêu thương như Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta.”
Con quyết tâm tìm kiếm ơn hòa giải đích thực với anh chị em mình. Con dâng ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội luôn có thể sống tinh thần chào đón và chấp nhận mọi người.
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS DURING THE DAY
True reconciliation
 
After a day full of activity, give yourself a moment to reconnect with yourself and with the Father. Today's prayer is a reason to ask yourself, together with Pope Francis, "What do I do with my life? Do I create unity in my surroundings? Or do I divide, with gossip, criticism and envy? What do I do? Let us think about this. To carry the Gospel is to proclaim and live ourselves first of all reconciliation, forgiveness, peace, unity and love that the Holy Spirit gives us". 
Make it your resolution to seek true reconciliation with your brothers and sisters. And renew the offer so that the Church may always live the dynamic of welcoming and acceptance of all.
Monthly prayer.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Hàn gắn các mối tương quan
 
Khi ngày dần buông, xin cho con sức mạnh và lòng khiêm nhường những khi con chưa hết mình hoà giải với những ai con đã tổn thương hoặc xa cách họ. Con cảm tạ và dâng lời cầu nguyện, cầu xin và mừng vui 
Xin cho con cam đảm, dám để của lễ lại mà đi hoà giải với các anh chị em mình, để của lễ con dâng được đẹp lòng Chúa và sinh hoa kết quả giữa tha nhân.
Có mối tương quan nào của con cần được giải hoà không? Con cần làm những gì để tái lập lại hoà khí trong mối tương quan ấy? Con có dự định cụ thể nào để thúc đẩy sự hàn gắn này?
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Healing my relationships
 
At the end of the day, we ask for the strength and humility as we lack to seek reconciliation with those we have hurt or distanced ourselves from. We thank and offer, ask and welcome.
May we be encouraged today to leave our offering, and go out to seek healing of our broken relationships, so that our participation in the religious rites may be pleasing in the eyes of God and fruitful among our brothers and sisters. 
Is there a relationship in your life that needs reconciliation, and what steps can you take to restore peace? How can you intend to take concrete steps to advance in this.
Our Father.
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.