Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.03.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.03.2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn về cách Chúa mặc khải về Ngài trong cuộc đời con. Chúa kêu gọi con phục vụ Ngài và giúp Ngài xây dựng Nước Trời. Liệu con có để tâm đến lời mời gọi của Chúa không? “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43-44). Con nguyện sống ngày hôm nay với tinh thần cống hiến và tình yêu. Hiệp ý với Mẹ Maria, con xin dâng những việc làm của mình cho các nạn nhân bị lạm dụng, theo ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start my day with gratitude for the way God is revealing Himself in my life. God calls me to serve him and to help Him build His Kingdom. Have I been attentive to the invitations that he has made to me? "Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit" (Mt 21:43-44). I promise to live my day with dedication and love. With Mary, I offer my work for the victims of abuse, Pope Francis' prayer intention this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Nếu trong quá khứ sự loại trừ có thể được chấp nhận là một kiểu phản ứng, thì ngày nay chúng ta muốn sự đoàn kết được hiểu theo nghĩa sâu sắc và thử thách nhất để trở thành một hình thức cho chúng ta tạo nên lịch sử trong hiện tại và tương lai. Đó chính là lúc mà mọi xung đột, căng thẳng và các nạn nhân bị lạm dụng dưới mọi hình thức có thể tìm được một bàn tay trợ giúp để bảo vệ và giải thoát họ khỏi đau khổ" (ĐGH Phanxicô). Xin Chúa cho con biết đưa tay giúp đỡ những người cần đến.

WITH JESUS DURING THE DAY

If in the past exclusion could become a form of response, today we want solidarity understood in its deepest and most challenging sense to become our way of making history in the present and in the future. This is in an area where conflicts, tensions and the victims of all kinds of abuses can find a helping hand to protect them and rescue them from their pain (Pope Francis). Who could your stretch out your hand to?

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Rời xa sự náo nhiệt, con trở về bên Cha. Xin Ngài soi sáng để con nhìn lại một ngày của mình. Có những điều ngổn ngang nào chồng chất trong trái tim con? Điều gì đã cản trở con lắng nghe lời Chúa nói với con trong từng hoàn cảnh cụ thể? Con xin Cha- tha thứ và cảm tạ Người vì luôn kiên nhẫn chờ đợi con. Xin Chúa ban cho con ơn biết yêu mến Chúa và tình bạn với Ngài hơn bất kỳ sự tốt đẹp hay mong muốn nào khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Away from the noise of the day, I return to the presence of the Father. I look back over my day and ask for light. What today was disordered or polluted in my heart? What has blocked me from listening to the Lord's distinct voice in different circumstances? I ask for forgiveness and I give thanks to Him for waiting for me patiently. I ask for the grace tomorrow to prefer Him and His friendship over any other good or wish. Hail Mary.