Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.06.2024


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/06/2024
 

 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria
Con chào đón ngày Thứ Bảy này, ngày chúng con tôn vinh Đức Maria, con đặt vào trái tim của Mẹ tất cả những người ngày nay đau khổ vì họ phải xa nhà, những người đói khát, đau khổ vì bạo lực và chiến tranh. Xin Trái Tim Mẹ đón nhận họ và an ủi họ.
Trong ngày đặc biệt mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con xin Chúa ban ơn để con biết noi gương sự trong sạch của Đức Maria và, giống như Mẹ, Đấng “giữ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,41-51), con giữ gìn những điều ấy trong lòng mình để Lời Chúa biến đổi và thúc đẩy chúng con phục vụ anh chị em mình như Đức Maria đã làm.
Xin cho tâm hồn con trong sạch và thoát khỏi tội lỗi, tử tế và nhân hậu, và xin cho toàn thể mọi người ca ngợi Chúa và yêu thương mọi người như Mẹ Maria.
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE MORNING
 
Immaculate Heart of the Virgin Mary
Let us welcome this Saturday in which we celebrate Mary, let us place in her heart all those who today suffer because they are far from their homes, those who go hungry and suffer violence and war. May her Mother's Heart welcome them and console them. 
On this special day of the Immaculate Heart of the Virgin, let us ask the Lord for the grace to imitate Mary's purity and, like her, who "kept these things in her heart" (Lk 2:41-51), may we keep in ours the Word of God that transforms us and impels us to serve our brothers and sisters as Mary did.
May our hearts be pure and free from sin, merciful and kind, and may our whole being praise the Lord and love everyone as Mary did.
Offering Prayer.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
 
Kho báu của trái tim
Con dừng lại giữa các hoạt động hàng ngày của mình và suy ngẫm những lời ĐGH Phanxicô nói: “Chúng ta đừng mệt mỏi khi phó thác chính nghĩa hòa bình cho Nữ Vương Hòa Bình”.
Trong thời đại con đang sống, con làm theo lời khuyên của Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực, một trong những nguyên nhân chính khiến mọi người phải di cư.
Hôm nay con có thể thực hiện cử chỉ cụ thể nào trong môi trường xung quanh mình để giúp củng cố hòa bình và hiệp nhất?
Con cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng của Đức Thánh Cha.
 
WITH JESUS DURING THE DAY
 
The treasure chest of the heart
Let us pause between our daily activities and meditate on these words of the Pope who tells us: "Let us not tire of entrusting the cause of peace to the Queen of Peace". 
In these times we are living in, let us follow the Holy Father's advice and pray for the end of violence, one of the main causes of human displacement. 
What concrete gesture can you make today in your surroundings that will help to strengthen peace and unity?
Prayer of the month for the Pope's prayer intention.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
 
Giữ những gì quan trọng nhất
Vào cuối ngày, con cảm ơn vì tất cả những gì con đã trải qua và nhìn lại bản thân cũng như trái tim của mình trong ngày hôm nay. Con khám phá được điều gì? Hôm nay trái tim của con đã được nuôi dưỡng bởi điều gì?
Trước mặt Đức Maria, Đấng được tôn kính trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, con xin Mẹ dạy con giữ lại được những điều sẽ đưa con đến gần Chúa hơn và hướng dẫn con trên đường đời.
Con dâng thời gian nghỉ ngơi cho ý chỉ cầu nguyện của tháng này.
Lạy Cha chúng con....
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
 
Keeping what is most important
At the end of the day, give thanks for all that you have experienced and take a look at yourself and your heart on this day. What do you discover? What has your heart been nourished by today? 
In front of Mary, venerated in her Immaculate Heart, ask her to teach you to keep that which will bring you closer to God and serve you as a guide on the path of life.
Pray an Our Father and offer your rest for this month's prayer intention.
  
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.