Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 03.06.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/06/2023CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày mới với tâm tình biết ơn. Hôm nay Chúa muốn con trả lời câu hỏi của Chúa bằng lòng chân thành. "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi." (Mc 11,27-33) Nếu con muốn biết được ý định khôn dò của Thiên Chúa, con phải có thiện ý. Nhưng nếu Chúa nhận ra con không thành thật, Ngài vẫn tôn trọng tự do của con. Ngài không thể làm bất cứ điều gì. Trong thinh lặng cầu nguyện, con nhìn lại xem con có đang che giấu điều gì nơi nội tâm mình? Con mở lòng ra để ánh sáng Chúa chiếu rọi. Con xin dâng ngày sống hôm nay cho ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day that you are beginning gratefully. The Lord asks a question hoping for sincerity of heart. “I shall ask you one question.” (Mk 11:27-33). If you want to know the secrets of the Lord, you must have a good intention, and when He is faced with an insincere heart, He respects our freedom. He cannot do anything. In the silence of prayer, examine what your heart is like without hiding anything. Open your heart to let the light in, and offer your journey for this month's intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để phục hồi sức mạnh. Con đang cảm thấy thế nào? Con hít thở thật sâu và cầu nguyện. "Chúa Giêsu đã đến nơi thực tại cuộc sống này, để mang lấy tất cả trên vai Ngài... chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang phải chịu cảnh bóc lột ở nhiều nơi trên thế giới." (ĐTC Phanxicô) Con không cần phải đi đâu xa cho bằng nhìn vào những hình thức lạm dụng đang hiện diện xung quanh mình. Con muốn gieo những cử chỉ yêu thương nào, để xây dựng một nơi chốn nhân văn hơn trong thế giới đầy thất vọng này? Đừng chờ đợi những cơ hội lớn mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause in the middle of the day to recover your strength. How do you feel? Next, breathe deeply and pray. "Jesus has come to this reality, to carry it on his back... let us pray for the many men and women who today are tortured in many countries around the world" (Pope Francis). And you do not need to go so far, look at the forms of abuse that exist around you. What gestures of love do you want to sow to build a more human place within this discouraged world? Don't wait for the big opportunities but start small.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã luôn kéo con ra khỏi sự chai lì, tự phụ và những nỗi sợ hãi của riêng mình. Xin Chúa thứ tha cho con vì những khi đối mặt với cơm áo gạo tiền, con đã chọn đi con đường dễ dàng, rộng rãi thay vì con đường hẹp của Tin Mừng. Xin Chúa cứu con khỏi nỗi sợ bị phán xét. Xin cho những cử chỉ của con trong ngày mai không gây đau khổ cho tha nhân. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, thank you for your attempts to take me out of my stubbornness, presumptions, and personal fears. Forgive me for the moments in which, faced with the demands of life, I chose the easiest path. Deliver me from the fear of being judged. Help me tomorrow so that my gestures do not cause suffering to others. Hail Mary.