Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 02.06.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 02.06.2023 
 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã cho con được trở thành đền thờ của Ngài. "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện." (Mc 11,11-26) Liệu con có ý thức được rằng anh chị em con cũng là nơi thánh thiêng có Chúa ngự đến? Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn sử dụng các biện pháp tra tấn, vi phạm nhân quyền và nhân phẩm con người. Hôm nay, con được mời gọi hy sinh và dâng lời cầu nguyện để dựng xây một thế giới nhân văn hơn. Lạy Cha, xin ban cho con những sáng kiến để con có thể đưa ra những hành động cụ thể. Con cũng xin hiệp thông cùng ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this journey gratefully because you are a temple of the Lord. "My house shall be called a house of prayer" (Mk 11:11-26). Are you aware that your brothers and sisters are sacred ground? Many places practice torture, violating human respect and dignity. Today, we are called to collaborate with your prayer and your life to build a more human world. What actions to you want to enact today in this feeling? Pray with the Prayer Network on this monthly day of prayer for the intention of the pope. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành vài phút giữa ngày mà đến cùng Chúa Giêsu để được Ngài bổ sức. Con suy ngẫm những lời của ĐTC Phanxicô để hiểu những trăn trở của ngài. ĐTC chỉ trích những chính phủ đã "cho phép sử dụng không phận của họ cho việc vận chuyển trái phép đến các nơi giam giữ có thực hành hình thức tra tấn. Những bạo hành này chỉ có thể chấm dứt khi có sự cam kết chắc chắn của cộng đồng quốc tế trong việc công nhận rằng phẩm giá của con người là trên hết." Tất cả mọi người đều thuộc về một cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con biết tôn trọng các anh chị em khác, vì họ là hình ảnh của Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

Reconnect with the Lord and rest in Him. Read with the pope's words to see what ails his heart. He denounces those States that have “authorized the use of their airspace for illegal transportation to detention centers where torture is practiced. These abuses can only be stopped with the firm commitment of the international community to recognize the dignity of the human person above all else." We all belong to the human community. Pray for this intention and respect your neighbor who is in the image and likeness of God.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Chúa ơi, con thấy mình cũng giống như cây vả bị khô héo, bởi con đã thiếu tin tưởng vào Ngài trong các công việc đời mình. Xin Ngài xót thương và tha thứ cho con. Lạy Chúa, miệng con cất lời tạ ơn, bởi Ngài hằng nâng đỡ, mở mắt, và ban cho con niềm hy vọng những khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhờ ơn Chúa giúp, ước gì ngày mai con có thể xây dựng điều trái tim con ao ước cùng với Ngài. Xin thêm sức cho con, để con dám can đảm trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa bằng cách sống san sẻ với tha nhân. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I recognize myself as the withered fig tree because, at times when thinking about my responsibilities, I do not always trust You. Forgive me. Thank you for sustaining me, for making me reopen my eyes to life, for giving me the confidence that I lose at times. I ask you for tomorrow the grace to build with you what my heart desires. Give me strength to be a sign of your compassion by sharing with others. Hail Mary.