Ai tín Ông Cố GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG thân phụ Nữ Tu M. Têrêxa Trần Thị Thùy TrangVăn phòng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin được kính báo


ÔNG CỐ GIUSE TRẦN ĐÌNH TRỌNG
Sinh ngày: 30/5/1934
Tại : Đức Thọ, Hà Tĩnh

 
Là thân phụ chị M. Têrêxa Trần Thị Thùy Trang
hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ


Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 00giờ thứ Bảy, ngày 01/06/2024
Tại tư gia: 63 Đường E Cưêbur
Gx. Châu Sơn, Gp. BMT 
Hưởng thọ: 90 tuổi 


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 04g30 thứ Hai, ngày 03.06.2024
Tại Nhà Thờ Giáo xứ Châu Sơn 


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
                                 
Văn phòng Dòng kính báo
Đt: Chị Thùy Trang: 0934 964 765