Ai Tín Ông Cố GIUSE LÊ VĂN NGỰ, thân phụ Nữ Tu Maria Lê Thị Đức


AI TÍN
Văn phòng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình xin được kính báo

Ông Cố GIUSE LÊ VĂN NGỰ 
Sinh năm 1919 
Tại Thanh Chương, Nghệ An


Là thân phụ của:
Nữ Tu Maria Lê Thị Đức
 Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB - Ân Phúc
Gp. Ban Mê Thuột  

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 12g00 thứ Sáu, ngày 24 tháng 02 năm 2023
Tại tư gia, Giáo họ Trung Hòa, 
Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo hạt Giang Sơn
Giáo phận Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 104 tuổi

 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành 
Vào lúc 07g30 thứ Hai, ngày 27 tháng 02 năm 2023
Tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa.
  

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Ông cố GIUSE
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 
                    Văn phòng Dòng Kính báo   
          
Đt: Sr. Lê Thị Đức 0935297406