Ai Tín Ông Cố ANTÔN NGUYỄN VĂN HUẾ, thân phụ Nữ Tu M. Anna Nguyễn Thị Mười


AI TÍN

Văn phòng Dòng xin được kính báo

 Ông Cố ANTÔN NGUYỄN VĂN HUẾ
Sinh năm 1938
Tại Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ


Là thân phụ của:  
Nữ tu M. Anna Nguyễn Thị Mười
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn NVHB Đàn Giản – Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 23g00 Thứ Năm, ngày 05 tháng 01 năm 2023
Tại tư gia: Khu 2 xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Giáo phận Hưng Hóa

Hưởng thọ: 85 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 06g30 thứ Bảy, ngày 07.01.2023
Tại Nhà Thờ giáo xứ Thủy Trạm

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Ông cố ANTÔN
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 
                                     Văn phòng Dòng Kính báo

Đt: Chị Nguyễn Thị Mười 0342 163 732