Ai tín Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long Nguyên Chưởng Ấn Giáo Phận Ban Mê Thuột 
 

Cha cố Phanxicô Xavie:
- Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1944
- Tại: Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Vinh
(Xã Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
-  Từ năm 1956 đến năm 1964Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Vinh + Hà Nội.
-  Từ năm 1964 đến năm 1971: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
-  Đi thực tập tại: Đơn Dương (Đà Lạt) từ năm 1966 đến năm 1967.
                               Gia Nghĩa (BMT) từ năm 1971 đến năm 1972
Thụ Phong Linh Mục ngày 28/04/1972 tại Sài Gòn
- Từ năm 1999 đến năm 2002: Du học tại EAPI (Philippines).
 
Đã phục vụ:
Từ 1972 - 1975:  Phó xứ Vinh Đức
Từ 1975 - 1981:  Chánh xứ Buôn Hô                          
Từ 1981 - 1994:  Chánh xứ Giang Sơn                      
Từ 1994 - 1999:  Chánh xứ Vinh Hương, Bác Ái     
Từ 2004 - 2014:  Giáo sư thỉnh giảng Đại Chủng Viện Sao Biển       
Từ 2006 - 2019:  Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xavie
* Xin miễn vòng hoa, phướn
* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) lễ cầu nguyện cho cha Phanxicô Xavie.
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
Thứ Ba, ngày 02/06/2020:
-      8 giờ 00   : Nghi thức tẩm liệm
-      9 giờ 00   : Giáo hạt Chính Tòa
-      10 giờ 30 : Giáo hạt Mẫu Tâm
-      11 giờ 15 : Đoàn Mặt Trận và Dân Vận
-      14 giờ 00 : Giáo hạt Giang Sơn
-      15 giờ 30 : Giáo hạt Buôn Hô
-      16 giờ 30 : Ca Đoàn Truyền Giáo Tòa Giám Mục

Thứ Tư, ngày 03/06/2020:
-      5 giờ 00   : Quý Cha trong Tòa Giám Mục và quý Cha lân cận
-      9 giờ 00   : Giáo hạt Đăk-mil
-      10 giờ 30 : Giáo hạt Gia Nghĩa
-      14 giờ 00 :
-      15 giờ 30 : Giáo hạt Đồng Xoài
-      17 giờ 00 : Giáo hạt Phước Long
-      17 giờ 30 : Ban Loan Báo Tin Mừng
 
Thứ Năm, ngày 04/06/2020:
-      07 giờ 00 : Di quan ra nhà nguyện Tòa Giám Mục
-      08 giờ 00 : THÁNH LỄ AN TÁNG


 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phanxicô Xaviê được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT