Ai tín Bà cố TÊRÊXA TRẦN THỊ VIỆT Thân Mẫu Nữ Tu M. Lucia Nguyễn Thị Phương Thơ


Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 
Xin được kính báo:
 
Bà Cố TÊRÊXA TRẦN THỊ VIỆT
Sinh 1937
Tại Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh.


Là thân mẫu của:
1. Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Phương Thu (SPC)
Dòng Phaolo – Đà Nẵng

2. Nữ Tu M. Lucia Nguyễn Thị Phương Thơ (MRP)
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

3. Linh mục Giuse Nguyễn Đình Trí (OFM)
Dòng Phanxicô, Việt Nam

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 08g00 Thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2024.
Tại tư gia: Giáo xứ Vinh Phước, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 07g30 thứ Hai, ngày 01.07. 2024
Tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Phước. 

 
Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn BÀ CỐ TÊRÊXA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
                         
Văn phòng Hội Dòng Kính báo 

Đt: Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Phương Thu 0774593522
Nữ Tu M. Lucica Nguyễn Thị Phương Thơ 093 2330174