Ai tín Bà Cố Maria VŨ THỊ CHƯ


AI TÍN

Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin kính báo:

Bà Cố Maria Vũ Thị Chư
Sinh năm 1933
Tại Diễn Vạn – Diễn Châu – Nghệ An


Là Thân Mẫu của các nữ tu:
1.      Maria Phạm Thị Tuyến,  Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
2.     Maria Phạm Thị Thanh Loan, Dòng  Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
3.     Madalena Phạm Thị Thanh Lan, Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 11g10, thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022
tại tư gia thuộc Giáo Xứ Vinh Hoà - Gp. Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 89 tuổi 


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 07g00 thứ Hai,  ngày 21 tháng 03 năm 2022
Tại Nhà Thờ Gx. Vinh Hoà - Gp. Ban Mê Thuột 


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn BÀ CỐ MARIA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.                                 

                                        Văn phòng Hội Dòng Kính báo 

 

ĐT: Chị Tuyến 0798365120;

   Chị Loan: 0905186665