Ai tín Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ, thân mẫu Soeur Maria Lê Thị Mười


AI TÍN

 Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
xin kính báo:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ NGỤ
Sinh năm 1935
tại giáo xứ Vạn Lộc - Giáo phận Vinh


là thân mẫu của
*  Soeur Maria Lê Thị Mười
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình – Gp. Ban Mê Thuột
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Rosa - Đăk Nhau

*  Soeur Maria Lê Thị Mến
Dòng Mến Thánh Giá Vinh - Giáo phận Vinh

đã an nghỉ trong Chúa
vào lúc 16g00 thứ sáu, ngày 02.07.2021
tại tư gia thuộc giáo xứ Vạn Lộc - Giáo Phận Vinh
Hưởng thọ 86 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
tại tư gia giáo xứ Vạn Lộc - Giáo phận Vinh
vào lúc 14g00, ngày 03 tháng 07 năm 2021

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn bà cố MARIA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

                                  Văn phòng Hội Dòng Kính báo

 Đt: Chị Maria Lê Thị Mười: 0966230623