Ai tín Bà cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ TĨNH Thân Mẫu Nữ Tu M. Têrêxa Lê Thị Hồng PhươngHội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 
Xin được kính báo:
 
Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ TĨNH Sinh 1930
Tại Phan Rang - Ninh Thuận

 
Là thân mẫu của: 
1. Nữ Tu  Geneviève Lê Thị Mai Phương 
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang
 
2. Nữ Tu  M.  Têrêxa Lê Thị Hồng Phương
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 
Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB – Eana
 Gp. Ban Mê Thuột. 
 
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 20g10 Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024.
Tại tư gia: 45 Lê Thánh Tông, Tp. BMT
thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Chính Tòa
Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 95 tuổi.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành 
Vào lúc 07g00 thứ Sáu, ngày 28.06. 2024
Tại Nhà Thờ giáo xứ Thánh Tâm.
 
Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn BÀ CỐ MARIA MADALENA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
                         
Văn phòng Hội Dòng Kính báo         
                        
Đt: Nữ tu Geneviève Lê Thị Mai Phương: 0354229268
      Nữ tu M. Têrêxa Lê Thị Hồng Phương: 0978059006