Ai tín Bà cố Anna NGUYỄN THỊ XUÂN, thân mẫu Nữ Tu M. Têrêxa Đặng Nữ Uyên ChâuVăn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin kính báo:

Bà cố Anna NGUYỄN THỊ XUÂN
Sinh năm 1960

Tại Diễn Châu – Nghệ An


 Là Thân mẫu của:
1. Nữ Tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

2. Nữ Tu M. Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. Ban Mê Thuột.

3. Nữ Tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

4. Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng
Đại Chủng sinh thần 3 - Gp. Ban Mê Thuột.

Đã an nghỉ trong Chúa
lúc 06g50 Thứ Năm, ngày 06 tháng 06 năm 2024
 Tại Giáo xứ Vinh An, Gp. Ban Mê Thuột
Hưởng thọ: 64 tuổi


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 08 
tháng 06 năm 2024
Tại Giáo xứ Vinh An, Gp. Ban Mê Thuột.

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Bà cố ANNA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Văn phòng Hội Dòng Kính báo
 
Điện thoại liên hệ:
1. Nữ Tu Têrêxa Đặng Nữ Diễm Trinh: 0383 084 796
2. Nữ Tu M.Têrêxa Đặng Nữ Uyên Châu: 0905 399 315
3. Nữ Tu Têrêxa Đặng Nữ Thủy Vy: 0903 784 476
4. Thầy Tôma Đặng Xuân Phúc Hưng: 0368 316 212