Ai tín Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ thân mẫu Chị Maria Trần Thị Hường


AI TÍN

Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin kính báo:

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ
Sinh năm 1926
Tại Nghi Lộc – Nghệ An


Là Thân Mẫu của Chị Maria Trần Thị Hường
Phụ Trách Cộng Đoàn Nam Thiên
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. 

Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 12g45 thứ ba ngày 02 tháng 03 năm 2021
tại tư gia GH. Mỹ Yên, GX. Vinh An -  GP.  BMT
Hưởng thọ: 95 tuổi 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 04g30 thứ  năm ngày 04.03. 2021
Tại Thánh đường Gx. Vinh An –  GP. Ban Mê Thuột 

Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn bà cố ANNA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

                                  Văn phòng Hội Dòng Kính báo

 
ĐT: Chị Maria Trần Thị Hường : 0356345788